Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту Department of Pedagogy, Psychology and Management

23.03. 2020

БРЕНДБУК КАФЕДРИ

Презентація кафедри ПП та М 2023
МІСІЯ КАФЕДРИ
продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання; формування психо-логічної компетентності та становлення особистості; сприяння цілісному професійному розвитку та становленні
ВІЗІЯ КАФЕДРИ
висока корпоративна культура, імплементація системи забезпечення якості освіти, актуалізація науки та безперервний професійний розвиток.
ЦІННОСТІ КАФЕДРИ
• гуманізація освіти;
• людиноцентризм та пріоритет інтересів особистості;
• лідерство-служіння;
• єдність колективу;
• упровадження інноваційних освітніх технологій;
• синергія освіти, науки і бізнесу;
• відповідальність і порядність.

ЛІТОПИС КАФЕДРИ

CURRICULUM VITAE PROFILE

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ” (МАГІСТРИ)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ” (БАКАЛАВРИ)

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ П(П-Т)О, ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ, СПЕЦКУРСІВ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ У 2023 РОЦІ

ЗАХОДИ НА 2023 РІК

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ЗBIT ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  КАФЕДРИ. ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ КАФЕДРИ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial