Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

10.04. 2020

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ, ЗАМОВНИКИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ!

Запрошуємо ВАС у 2023 році долучитися до короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації кафедри педагогіки, психології та менеджменту!

 Короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації забезпечують:

 • набуття додаткових фахових компетентностей, які відповідають суспільним, особистим потребам і викликам ринку праці;
 • подолання розриву між професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту на професійні кваліфікації і компетентності та пропозиції;
 • підвищення кваліфікації здобувачів професійних кваліфікацій, працюючого та незайнятого населення;
 • розвиток soft skills.

Науковці кафедри пропонують короткострокові курси підвищення кваліфікації у 2023 році за 13 темами:

 • Інноваційні технології профілактики та подолання конфліктів учасників освітнього процесу;
 • Здоров’язбережувальні технології в інклюзивному навчанні у ЗПО;
 • Проєктно-технологічна діяльність в освітньому середовищі закладу професійної освіти;
 • Інноваційні технології в професійній діяльності педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • Технології критичного мислення в роботі педагога професійної освіти;
 • Технології запобігання булінгу і дискримінації учасників освітнього процесу;
 • Психолого-педагогічні засади роботи педагога в кризових умовах;
 • Соціально-психологічна допомога учасникам освітнього процесу в стресових ситуаціях під час війни;
 • Застосування технології превентивного виховання у закладах професійної освіти;
 • Формування психологічної стійкості педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • Методики інклюзивного навчання здобувачів освіти із різними нозологіями;
 • Психолого-педагогічний супровід у освітньому середовищі закладу професійної освіти;
 • Поведінка споживачів на ринку освітніх послуг.

Підвищуйте свою професійну компетентність разом з нами!


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial