ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР

Провідна тема кластеру: “Умови розвитку психолого-педагогічної  компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти”

Навчальна робота:

 • розроблено 4 освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації для категорії: викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти; директорів, заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти; вихователів гуртожитків закладів професійної (професійно-технічної) освіти; бібліотекарів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
 • робочі навчальні програми – 8
 • змістовних модулів-28
 • спецкурсів-15

Із них  інноваційними є:

Одна експериментальна віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у Рівненській області (згідно з договором про співпрацю)

Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти»:

 • мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
 • розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі безперервної професійної освіти ;
 • індивідуалізація професійного розвитку майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання;
 • конфліктологічна компетентність педагогічних працівників як складник психолого-педагогічної компетентності

Продовжує роботу експериментальна віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО в Рівненській області.

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Організаційні ризики:

 • недосконалість механізмів реалізації державної політики в галузі освіти на регіональному та місцевому рівнях;
 • дострокове припинення дії договору про наукову співпрацю, відсутність фінансування та/або матеріального забезпечення запланованих заходів.
 • недостатнє матеріально-технічного забезпечення структурного підрозділу;
 • слабкість маркетингової політики в умовах конкуренції  на ринку праці;
 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних видань;
 • слабка мотивація науково-педагогічних працівників кафедри до реалізації інноваційних проєктів.

Навчальні і методичні ризики:

 • відсутність механізмів захисту академічної доброчесності при розробленні навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, короткотермінових курсів, майстер-класів, підготовці наукових статей;
 • науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її результати важко перевірити;
 • недостатня розробленість системи моніторингу розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О на окремих етапах міжкурсового періоду.

Технологічні ризики:

 • забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, доступ до мережі інтернет під час проведення інтернет заходів;
 • недостатній рівень цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О.

Психолого-педагогічні ризики:

 • мотиваційна, технологічна, рефлексійна неготовність окремих педагогів до роботи в інноваційному освітньому середовищі;
 • психологічні бар’єри педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти до впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій;
 • стан фрустрації в процесі проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю