Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ЯК ДІЯТИ?

29.07. 2022

НАКАЗ “Про дотримання безпеки здобувачами освіти, вступниками, слухачами курсів
ідвищення кваліфікації та співробітниками Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти під час оповіщення про повітряну тривогу”

НАКАЗ “Про затвердження інструкції щодо дій адміністрації, учасників освітнього процесу, працівників у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру”

НАКАЗ «Про затвердження переліку посад посадових осіб БІНПО, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці»

НАКАЗ «Про призначення відповідальної особи за протипожежну безпеку»

НАКАЗ «Про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію електрогосподарства»

НАКАЗ «Про створення служби охорони праці У БІНПО»

НАКАЗ «Про затвердження Положення про службу охорони праці БІНПО»

НАКАЗ «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці у БІНПО»

НАКАЗ «Про затвердження Положення про систему управління охороною праці у БІНПО»

НАКАЗ «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників БІНПО, здобувачів освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації»

НАКАЗ «Про затвердження Положення про роботу уповноважених трудового колективу БІНПО з питань охорони праці»

НАКАЗ «Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників БІНПО певних категорій»

НАКАЗ «Про затвердження інструкцій з охорони праці по спеціальностях та видах робіт, посадових та робочих інструкцій БІНПО»

 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ДІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ, УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ЗАГРОЗИ АБО ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ТА ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ

АЛГОРИТМ ДІЙ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРИТТЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ФОНДІ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ В ОБ’ЄКТАХ ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ТА ДІТЕЙ (УЧНІВ, СТУДЕНТІВ) ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ УПОВНОВАЖЕНИХ  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

 

РАДІАЦІЙНА АВАРІЯ: АЛГОРИТМ ДІЙ

 

КОЛЕКТИВ БІНПО ПРОСЛУХАВ ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

09 вересня 2022 року всі працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України прослухали обов’язковий первинний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

В умовах воєнного стану всі заклади вищої освіти працюють в нових умовах. Суворі вимоги нині поставлені до заходів безпеки всіх учасників освітнього процесу. Тому кожен роботодавець, відповідаючи за здоров’я і життя працівників, повинен чітко дотримуватися нормативних порядків.

Інструктаж провели: Євгеній Івашев, в.о. заступника директора з навчальної роботи, відповідальний за охорону праці БІНПО, кандидат юридичних наук, доцент, Оксана Маслова, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук.

Під час інструктажу всі співробітники БІНПО були ознайомленні із законодавчою базою охорони праці в Україні, видами та порядком проведення інструктажів з охорони праці, основами електробезпеки, пожежної безпеки та гігієни праці.

Окремо працівникам БІНПО було доведено алгоритм дій адміністрації, учасників освітнього процесу, працівників в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, із акцентом на діях при отриманні сигналу оповіщення «Повітряна тривога» та при виявленні ознак терористичних актів або загроз їх скоєння. Створення безпечних умов праці та навчання у БІНПО є одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу. В Інституті перманентно вживається комплекс заходів щодо забезпечення безпеки його працівників та здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

 

КОЛЕКТИВ БІНПО ПРОЙШОВ ОНЛАЙН-КУРС ПРО МІННУ БЕЗПЕКУ: «ДИВИСЬ ПІД НОГИ! ДИВИСЬ, КУДИ ЙДЕШ!»

Корисні посилання:

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial