Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЛІТОПИС КАФЕДРИ

Кві 10, 2020

ЛІТОПИС КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА

МЕНЕДЖМЕНТУ

Історія сучасної кафедри педагогіки та психології професійної освіти починається з січня 1979 року, зі створення в РІПК ПТО кафедри педагогіки.
Першим її завідувачем з 1979 по 1983 рр. була А.С. Нікуліна, к. пед. н., професор. У жовтні 1990 року кафедра педагогіки змінила назву і стала кафедрою педагогічних технологій та педагогічної майстерності. Невід’ємне використання сучасного психологічного досвіду в розробці інноваційних педагогічних технологій поширює пріоритетні напрями роботи колективу кафедри – підрозділ у 2009 році змінює назву і продовжує свою діяльність як кафедра педагогіки та психології професійної освіти (ПППО). У різні роки кафедру очолювали: доктор педагогічних наук, професор Петро Васильович Плотніков, кандидат педагогічних наук, доцент Діана Матвіївна Мальцева, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Володимирівна Пашкова, кандидат біологічних наук, доцент Раїса Михайлівна Шацька, кандидат фізико- математичних наук, доцент Віктор Миколайович Молчанов, кандидат біологічних наук, доцент Надія Вікторівна Верченко, кандидат психологічних наук Наталія Іванівна Стовба. З 2010 року кафедру педагогіки і психології професійної освіти очолювала кандидат психологічних наук, доцент Олена Георгіївна Максименко, з 2014 року, коли інститут було переміщено у м.Біла Церква, кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Торба Юрій Іванович.
Значний внесок у становлення та розвиток кафедри зробили видатні науковці: народний вчитель СРСР, педагог-новатор В.Ф. Шаталов (розробив систему навчання з використанням опорних сигналів – взаємопов’язаних ключових слів, умовних знаків, малюнків і формул з коротким висновком), доценти Н.В. Пашкова, Д.М. Мальцева, Б.І. Дегтярьов, О.В. Чоботарь. Більшість викладачів відзначені як почесні вчені міста Донецька.
Результати науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та психології професійної освіти пройшли апробацію у ПТНЗ Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Львівської та інших областей і до сьогодні використовуються у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу.
Викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження з проблем педагогіки та психології професійної освіти, розробляє інтерактивні засоби навчання (ділові ігри, тренінги тощо), створює електронні навчально- методичні посібники, працює над розвитком центру психолого-педагогічного консультування. За весь період існування кафедри викладачами опубліковано понад 500 робіт, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, рекомендації на допомогу педагогічним працівникам у питаннях удосконалення організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Протягом останніх років опубліковано понад 100 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для працівників освіти. Постійно оновлюються дидактичні матеріали для підвищення якості навчального процесу. З січня 2012 р. функціонує навчально-методичний інтернет-семінар, який розроблено викладачами кафедри (Л.Є. Коваль, О.Г. Максименко) на незалежній платформі за темою “Впровадження психолого-педагогічних технологій у навчально-виховний процес закладів системи ПТО” (www:kafpppo.narod.ru).
У роботі семінарів приймають участь педагогічні працівники ЗП(ПТ)О України Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Полтавської, Одеської та інших областей. Під час роботи семінару проводяться майстер-класи, тренінги, круглі столи.
Викладачі кафедри щорічно організовують Всеукраїнські, міжнародні та регіональні науково-практичні конференції з проблеми особистісно- орієнтованого навчання і виховання. У щорічній інтернет-конференції за темою: “Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення” беруть участь усі регіони України. За результатами конференції друкується збірник матеріалів. Також кафедра є ініціатором ювілейних конференцій та педагогічних читань до дня народження В.О. Сухомлинського “Серце, яке віддане дітям”, А.С. Макаренка “А.С. Макаренко і сучасність”. Теми науково-дослідних розробок кафедри завжди були складовими тих проблем, над якими працював увесь колектив Інституту.
Перспективи розвитку кафедри педагогіки, психології та менеджменту

  • Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в системі неперервної професійної освіти;
  • Створення умов для набуття широкого спектру психолого-педагогічних знань, що дозволяють педагогічним колективам переходити на нові тенденції та стратегії освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • Впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій в освітній процес;
  • Створення сприятливих умов для професійного розвитку та саморозвитку педагога;
  • Організація та проведення щорічних регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів;
  • Проведення майстер-класів, тренінгів, круглих столів за темою НДР кафедри.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial