Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЛІТОПИС КАФЕДРИ

10.04. 2020

ЛІТОПИС КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА

МЕНЕДЖМЕНТУ

Історія сучасної кафедри педагогіки та психології професійної освіти починається з січня 1979 року, зі створення в РІПК ПТО кафедри педагогіки.
Першим її завідувачем з 1979 по 1983 рр. була А.С. Нікуліна, к. пед. н., професор. У жовтні 1990 року кафедра педагогіки змінила назву і стала кафедрою педагогічних технологій та педагогічної майстерності. Невід’ємне використання сучасного психологічного досвіду в розробці інноваційних педагогічних технологій поширює пріоритетні напрями роботи колективу кафедри – підрозділ у 2009 році змінює назву і продовжує свою діяльність як кафедра педагогіки та психології професійної освіти (ПППО). У різні роки кафедру очолювали: доктор педагогічних наук, професор Петро Васильович Плотніков, кандидат педагогічних наук, доцент Діана Матвіївна Мальцева, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Володимирівна Пашкова, кандидат біологічних наук, доцент Раїса Михайлівна Шацька, кандидат фізико- математичних наук, доцент Віктор Миколайович Молчанов, кандидат біологічних наук, доцент Надія Вікторівна Верченко, кандидат психологічних наук Наталія Іванівна Стовба. З 2010 року кафедру педагогіки і психології професійної освіти очолювала кандидат психологічних наук, доцент Олена Георгіївна Максименко, з 2014 року, коли інститут було переміщено у м.Біла Церква, кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Торба Юрій Іванович.
Значний внесок у становлення та розвиток кафедри зробили видатні науковці: народний вчитель СРСР, педагог-новатор В.Ф. Шаталов (розробив систему навчання з використанням опорних сигналів – взаємопов’язаних ключових слів, умовних знаків, малюнків і формул з коротким висновком), доценти Н.В. Пашкова, Д.М. Мальцева, Б.І. Дегтярьов, О.В. Чоботарь. Більшість викладачів відзначені як почесні вчені міста Донецька.
Результати науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та психології професійної освіти пройшли апробацію у ПТНЗ Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Львівської та інших областей і до сьогодні використовуються у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу.
Викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження з проблем педагогіки та психології професійної освіти, розробляє інтерактивні засоби навчання (ділові ігри, тренінги тощо), створює електронні навчально- методичні посібники, працює над розвитком центру психолого-педагогічного консультування. За весь період існування кафедри викладачами опубліковано понад 500 робіт, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, рекомендації на допомогу педагогічним працівникам у питаннях удосконалення організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Протягом останніх років опубліковано понад 100 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для працівників освіти. Постійно оновлюються дидактичні матеріали для підвищення якості навчального процесу. З січня 2012 р. функціонує навчально-методичний інтернет-семінар, який розроблено викладачами кафедри (Л.Є. Коваль, О.Г. Максименко) на незалежній платформі за темою “Впровадження психолого-педагогічних технологій у навчально-виховний процес закладів системи ПТО” (www:kafpppo.narod.ru).
У роботі семінарів приймають участь педагогічні працівники ЗП(ПТ)О України Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Полтавської, Одеської та інших областей. Під час роботи семінару проводяться майстер-класи, тренінги, круглі столи.
Викладачі кафедри щорічно організовують Всеукраїнські, міжнародні та регіональні науково-практичні конференції з проблеми особистісно- орієнтованого навчання і виховання. У щорічній інтернет-конференції за темою: “Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення” беруть участь усі регіони України. За результатами конференції друкується збірник матеріалів. Також кафедра є ініціатором ювілейних конференцій та педагогічних читань до дня народження В.О. Сухомлинського “Серце, яке віддане дітям”, А.С. Макаренка “А.С. Макаренко і сучасність”. Теми науково-дослідних розробок кафедри завжди були складовими тих проблем, над якими працював увесь колектив Інституту.
Перспективи розвитку кафедри педагогіки, психології та менеджменту

  • Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в системі неперервної професійної освіти;
  • Створення умов для набуття широкого спектру психолого-педагогічних знань, що дозволяють педагогічним колективам переходити на нові тенденції та стратегії освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • Впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій в освітній процес;
  • Створення сприятливих умов для професійного розвитку та саморозвитку педагога;
  • Організація та проведення щорічних регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів;
  • Проведення майстер-класів, тренінгів, круглих столів за темою НДР кафедри.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial