ЛІТОПИС КАФЕДРИ

ЛІТОПИС КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА

МЕНЕДЖМЕНТУ

Історія сучасної кафедри педагогіки та психології професійної освіти
починається з січня 1979 року, зі створення в РІПК ПТО кафедри педагогіки.
Першим її завідувачем з 1979 по 1983 рр. була А.С. Нікуліна, к. пед. н.,
професор. У жовтні 1990 року кафедра педагогіки змінила назву і стала
кафедрою педагогічних технологій та педагогічної майстерності. Невід’ємне
використання сучасного психологічного досвіду в розробці інноваційних
педагогічних технологій поширює пріоритетні напрями роботи колективу
кафедри – підрозділ у 2009 році змінює назву і продовжує свою діяльність як
кафедра педагогіки та психології професійної освіти (ПППО). У різні роки
кафедру очолювали: доктор педагогічних наук, професор Петро Васильович
Плотніков, кандидат педагогічних наук, доцент Діана Матвіївна Мальцева,
кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Володимирівна Пашкова, кандидат
біологічних наук, доцент Раїса Михайлівна Шацька, кандидат фізико-
математичних наук, доцент Віктор Миколайович Молчанов, кандидат
біологічних наук, доцент Надія Вікторівна Верченко, кандидат психологічних
наук Наталія Іванівна Стовба. З 2010 року кафедру педагогіки і психології
професійної освіти очолювала кандидат психологічних наук, доцент Олена
Георгіївна Максименко,з 2014 року ,коли інститут було переміщено ум.Біла
Церква, кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Торба Юрій
Іванович.
Значний внесок у становлення та розвиток кафедри зробили видатні
науковці: народний вчитель СРСР, педагог-новатор В.Ф. Шаталов (розробив
систему навчання з використанням опорних сигналів – взаємопов’язаних
ключових слів, умовних знаків, малюнків і формул з коротким висновком),
доценти Н.В. Пашкова, Д.М. Мальцева, Б.І. Дегтярьов, О.В. Чоботарь.
Більшість викладачів відзначені як почесні вчені міста Донецька.
Результати науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та психології
професійної освіти пройшли апробацію у ПТНЗ Донецької, Житомирської,

Кіровоградської, Луганської, Львівської та інших областей і до сьогодні
використовуються у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу.
Викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження
з проблем педагогіки та психології професійної освіти, розробляє інтерактивні
засоби навчання (ділові ігри, тренінги тощо), створює електронні навчально-
методичні посібники, працює над розвитком центру психолого-педагогічного
консультування. За весь період існування кафедри викладачами опубліковано
понад 500 робіт, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники,
рекомендації на допомогу педагогічним працівникам у питаннях удосконалення
організації освітнього процесу в закладах професійної(професійно-технічної)
освіти. Протягом останніх років опубліковано понад 100 навчально-методичних
посібників та методичних рекомендацій для працівників освіти. Постійно
оновлюються дидактичні матеріали для підвищення якості навчального
процесу. З січня 2012 р. функціонує навчально-методичний інтернет-семінар,
який розроблено викладачами кафедри (Л.Є. Коваль, О.Г. Максименко) на
незалежній платформі за темою “Впровадження психолого-педагогічних
технологій у навчально-виховний процес закладів системи ПТО” (www:
kafpppo.narod.ru).
У роботі семінарів приймають участь педагогічні працівники ЗП(ПТ)О
України Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської,
Полтавської, Одеської та інших областей. Під час роботи семінару проводяться
майстер-класи, тренінги, круглі столи.
Викладачі кафедри щорічно організовують Всеукраїнські, міжнародні та
регіональні науково-практичні конференції з проблеми особистісно-
орієнтованого навчання і виховання. У щорічній інтернет-конференції за
темою: “Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення”
беруть участь усі регіони України. За результатами конференції друкується
збірник матеріалів. Також кафедра є ініціатором ювілейних конференцій та
педагогічних читань до дня народження В.О. Сухомлинського “Серце, яке
віддане дітям”, А.С. Макаренка “А.С. Макаренко і сучасність”. Теми науково-

дослідних розробок кафедри завжди були складовими тих проблем, над якими
працював увесь колектив Інституту. .
Перспективи розвитку кафедри педагогіки, психології та
менеджменту

 • Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних
  працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в системі
  неперервної професійної освіти;
 • Створення умов для набуття широкого спектру психолого-
  педагогічних знань, що дозволяють педагогічним колективам переходити на
  нові тенденції та стратегії освітньої діяльності закладів професійної
  (професійно-технічної) освіти;
 • Впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій в
  освітній процес;
 • Створення сприятливих умов для професійного розвитку та
  саморозвитку педагога;
 • Організація та проведення щорічних регіональних, всеукраїнських
  та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів;
 • Проведення майстер-класів, тренінгів, круглих столів за темою НДР
  кафедри.
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю