Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

29.05. 2024

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ
 

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІНПО:

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ
 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ:

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У БІНПО
 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА БІНПО (ЗА РАХУНОК ФІНАНСУВАННЯ З БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ)
 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ:

РІЧНІ ЗВІТИ ДІЯЛЬНОСТІ БІНПО:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 

ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА 2024 РІК
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 

ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У БІНПО:

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ:

    ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ:

    ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО


    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial