Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”

02.11. 2022

ОПП “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ” (2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)

 

ОПП “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ” (2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)

 

РОЗКЛАДИ

НАКАЗ №01-06/01 ВІД 01.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ»

НАКАЗ №01-06/03 ВІД 02.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КУРСОВИХ РОБІТ»

НАКАЗ № 01-06/12 ВІД 26 КВІТНЯ 2024Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ І РОЗКЛАДУ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ»

НАКАЗ № 01-06/35 від 22.11.2023 року «Про формування груп здобувачів вищої освіти першого курсу заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» та призначення кураторів навчальних груп»

 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ В 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ, НАЯВНІСТЬ ТЕКСТОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У РУКОПИСАХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

 

РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ:


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial