Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”

02.11. 2022

РОЗКЛАДИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

АКРЕДИТАЦІЯ ОПП “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”

ВІДГУКИ:

РЕЦЕНЗІЇ:

НАКАЗ №01-06/01 ВІД 01.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ»

НАКАЗ №01-06/03 ВІД 02.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КУРСОВИХ РОБІТ»

НАКАЗ № 01-06/35 від 22.11.2023 року «Про формування груп здобувачів вищої освіти першого курсу заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» та призначення кураторів навчальних груп»

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

 

ОГОЛОШЕННЯ.
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (2022 РІК)

ПІДСУМКИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» (2022 РІК)

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (2023 РІК)

 ВІТАЄМО З АКРЕДИТАЦІЄЮ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ОПП “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ” ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЗАХОДИ:

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ:

РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ:


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial