Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

02.11. 2022

РОЗКЛАДИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

АКРЕДИТАЦІЯ ОПП “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ВІДГУКИ:

РЕЦЕНЗІЇ:

НАКАЗ №01-06/01 ВІД 01.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ»

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ ОПП «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ОГОЛОШЕННЯ.
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

ПІДСУМКИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ВІТАЄМО З АКРЕДИТАЦІЄЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ОПП “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЗАХОДИ:

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ:

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial