Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

08.04. 2022

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КУЛЬТУРА ФАХОВОЇ МОВИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КУЛЬТУРА ФАХОВОЇ МОВИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ (авторський тренінг)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ (авторський тренінг)

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АРТ-ТЕРАПІЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АРТ-ТЕРАПІЯ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ПСИХОЛОГА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ПСИХОЛОГА

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТА ЛІДЕРСТВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТА ЛІДЕРСТВА

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ»


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial