Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, ПОЛОЖЕННЯ

08.07. 2022

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 2023 РІК: ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ, ОСВІТНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вікторія Сидоренко, Олена Юденкова. Наук. редакція, упорядкування проф. Сидоренко В.В. Біла Церква: БІНПО, 2023. 332 с.

«Охорона праці та безпека життєдіяльності. Цифрові технології. Інклюзія: глосарій термінів» / упорядники матеріалів: А. Геревенко, Д. Головко, Г. Коссова-Сіліна, А. Костина, А. Кривобок. Г. Кравченко, С. Швидка / електронне видання. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 60 с

Коссова-Сіліна Г.О., Линчак О.В., Чертов В.І. «Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Основи андрагогіки»: освітньо-професійна програма для короткострокових курсів підвищення кваліфікації / Галина Коссова-Сіліна, Оксана Линчак, Владислав Чертов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2024. 40с.

Сидоренко В.В., Геревенко А.М.. «Цифрові інструменти для інтерактивного онлайн-навчання та штучний інтелект в професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О»: освітньо-професійна програма для короткострокових курсів підвищення кваліфікації / Вікторія Сидоренко, Андрій Геревенко. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 51 с.

Жук М.В. «Освітні інновації в професійній діяльності викладача. Особливості інклюзивного навчання»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024, 33 с.

Шевчук С.С. «Компетентнісний підхід до планування та організації професійно-практичної підготовки»: електронний навчальний спецкурс /Шевчук С.С.. Біла Церква: БІНПО, 2024 р.45 с.

Шевчук С.С. «Компетентнісний урок як цілісна дидактична система»: електронний навчальний спецкурс /Шевчук С.С.. Біла Церква: БІНПО, 2024 р. 37 с.

Шевчук С.С. «Методичні основи планування професійно-теоретичної підготовки»: електронний навчальний цкурс /Шевчук С.С.. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2024 р. 37 с.

Оліферчук О.М. «Мультимедійна презентація як складник комплексного методичного забезпечення освітнього процесу»: електронний навчальний курс/ Біла Церква: БІНПО, 2024

Шевчук С.С. «Методика організації позааудиторної навчальної діяльності у ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс /Шевчук С.С.. Біла Церква: БІНПО, 2024 р. 44 с.

Шевчук С.С. «Технологія портфоліо у педагогічній діяльності»: електронний навчальний курс /Шевчук С.С.. Біла Церква: БІНПО, 2024 р. 19 с.

Масліч С.В. «Форми організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 40 с.

Князєва М.О. «Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти засобами систем електронного тестування»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО, 2024. 29 с.

Кучеренко І.А. «Імплементація нової редакції Українського правопису у фаховому спілкуванні педагога ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 67 с.

Кучеренко І.А. «ЕНК 2024 Сучасний урок в умовах технологізації навчання в закладах П(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 81 с.

Кучеренко І.А. «Офіційно-ділова комунікація: чинні вимоги і стандарти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 70 с.

Линчак О.В. «Гігієнічні вимоги до організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс / Оксана Линчак. Біла Церква: БІНПО, 2023 р.  43 с.

Надточій О.В. «Інноваційні підходи до організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 33 с.

Лебідь О.М. «Майстер-клас в ЗПО: ефективне планування, структура, технологія проведення»: електронний навчальний курс/Ольга Лебідь. Біла Церква: БІНПО, 2024 р. 29 с.

Юденкова О.П. «Компетентнісний підхід до планування та організації професійно-практичної підготовки»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 86 с.

Юденкова О.П. «Методика впровадження інноваційних виробничих технологій у підготовку кваліфікованих робітників»: електронний навчальний курс.  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 106 с.

Юденкова О.П. «Методика впровадження інноваційних виробничих технологій у підготовку кваліфікованих робітників»: Спецкурс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 106 с.

Герасименко Ю.С.  «Сучасні підходи до організації професійної діяльності майстра виробничого навчання»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 60 с.

Герасименко Ю.С. «Особливості підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців для повоєнного відновлення України»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 57 с.

Інжиєвська Л. А. «Ментальне здоров’я та його підтримка в умовах військових дій в Україні»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 31 с.

Інжиєвська Л. А. «Наснаження особистості як чинник професійної діяльності в умовах війни в Україні»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 33 с

Кулішов В.С. «Інноваційні технології в роботі педагога закладу професійної освіти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 53 с.

Кулішов В.С. «Проєктно-технологічна діяльність в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 40 с

Кулішов В.С. «Квест-технології як засіб розвитку фахової компетентності педагога закладу професійної освіти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2024. 31 с.

Мамчур Л.І. «Технології розвитку комунікативно-корпоративної культури педагога професійної освіти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 77 с.

Мамчур Л.І. «Комунікативні засади професійного розвитку педагога ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 84 с.

Мамчур Л.І. «Комунікативні засади професійного розвитку майстра виробничого навчання»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 58 с.

Пахомов І.В. «Застосування технологій превентивного виховання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 21

Пахомов І. В. «Сучасні підходи до організації профорієнтаційної роботи в закладі професійної (професійно-технічної) освіти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 26 с.

Пахомов І. В. «Соціально-педагогічна робота зі здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 20 с.

Пахомов І. В. «Національно-патріотичне виховання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 28 с.

Пахомов І.В. «Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО, 2022. 28 с.

Торба Н.Г. «Психолого-педагогічні засади професійної діяльності»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 33 с.

Торба Н.Г. «Психологія особистості»: електронній навчальний курс для викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 40 с.

Торба Н.Г. «Психологія особистості»: електронній навчальний курс для майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 40 с.

Торба Н.Г. «Виховна робота в контексті формування світогляду здобувачів освіти ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 26 с.

Торба Н.Г. «Запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій в роботі педагога ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 42 с.

Торба Н.Г. «Запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій в роботі майстра виробничого навчання»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 42 с.

Торба Н.Г. «Психологія професійної діяльності»: електронній навчальний курс Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 39 с.

Торба Н.Г. «Психолого-педагогічні засади професійної діяльності»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 27 с.

Торба Н.Г. «Розв’язання та профілактика конфліктів у виробничому середовищі»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 44 с

Фурс О.Й. «Розвиток психічної саморегуляції як чинник успішної освітньої діяльності в ЗП(ПТ) освіти»: електронний навчальний курс Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 44 с.

Чертов В.І. «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами П(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 42 с.

Чертов В.І. «Професійний розвиток педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 33 с.

Чертов В.І. «Стратегії та виклики неперервної освіти дорослих в умовах воєнного стану»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 37 с.

Кривобок А.С. «Сучасні технології виховання в ЗПО»: електронний навчальний курс / Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 43 с.

Головко Д.Ю. «Безпека в цифровому просторі» : електронний навчальний курс / Д.Ю. Головко. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024 р. 54 с.

Головко Д.Ю., Кравченко Г.Ю. «Оцінка изиків та розробка заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльностиі в закладі професійної (професійно-технічної) освіти» : електронний навчальний курс / Д.Ю. Головко, Г.Ю. Кравченко. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024 р. 50 с.

Швидка С.П. «Організація навчання в умовах цифрового освітнього середовища»: електронний навчальний курс / С. П. Швидка, Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 41 с.

Кравченко Г.Ю. «Сучасні технології забезпечення якості професійної підготовки в умовах змін»: електронний навчальний курс /Автор-розробник Г. Ю. Кравченко, Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 50 с.

Костина А.М. «Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища в ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 40c.

Кулішов В.С., Торба Н.Г. «Практичний порадник до виконання випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О (категорія слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки)» /В.С. Кулішов, Н.Г. Торба. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 80 с.

Кравченко Г.Ю., Коссова-Сіліна Г.О. «Інклюзивне навчання. Робота із здобувачами освіти із особливими освітніми потребами»:електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 62с.

Коссова-Сіліна Г.О. «Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі здобувачів освіти з особливими освітніми потребами»: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 58с.

Коссова-Сіліна Г.О. «Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О. Технології підтримки здобувачів освіти з особливим освітніми потребами» : короткостроковий тематичний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 74с.

Кравченко Г. Ю., Коссова-Сіліна Г.О., Геревенко А. М., Головко Д. Ю. «Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорії слухачів: викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри)» / Г. Ю. Кравченко, Г.О. Коссова-Сіліна, А. М. Геревенко, Д. Ю. Головко. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО», НАПН України, 2024. – 72 с. URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739296

Геревенко А.М. «Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної освіти» : електронний навчальний курс / А.М. Геревенко , Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2024. 66 с. URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739297

Геревенко А.М. «Мобільні додатки як інструмент ефективного навчання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О»: електронний навчальний курс / А.М. Геревенко , Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2024. 113 с. URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739298

Пахомов І.В. «ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ»: навчальний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 114 с.

Сидоренко В.В. «ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ. «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МІНІМУМ». Вікторія Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2024. 60 с.

Сидоренко В.В. «ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МІНІМУМ». Вікторія Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2023. 60 с

Студентський стартап-проєкт «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІМУНІТЕТ АБО БЕЗПЕКА В МЕДІА» ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ» : цифровий програмно-методичний комплекс / за науковою редакцією доктора педагогічних наук, професора Вікторії Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2023, 110с.

Юденкова О.П. МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС. Біла Церква: БІНПО, 2023. 47 с. 

Юденкова О.П. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС. Біла Церква: БІНПО, 2023. 67 с. 

Шевчук С.С. СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: навчально-методичний посібник. БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2023. 85 с.

Сидоренко В,В., Юденкова О.П., Шевчук С.С. ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: медіакейс освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації.  Біла Церква: БІНПО, 2023. 230 с.

Геревенко А. М. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ: електронний навчальний курс. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти,2023. м. Біла Церква, Україна.

Геревенко А. М. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: електронний навчальний курс. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти,2023. м. Біла Церква, Україна.

Геревенко А. М. МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ VR&AR ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДЛЯ ЗП(ПТ)О У ЗМІШАНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ. Міжрегіональний науково-практичний семінар «Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища». Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти,2023. м. Біла Церква, Україна.

 

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ СИНХРОННОГО ТА АСИНХРОННОГО НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС/Андрій Геревенко. Біла Церква: БІНПО, 2023 р. 141 с.

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК КЛЮЧОВА ДЛЯ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС: С. Мозгова. Біла Церква: БІНПО, 2023 р. 42 с.

Практичний порадник до виконання випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.С. Кулішов, Н.Г. Торба, А.М. Лукіянчук. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 77 с.

РЕАЛІЗАЦІЯ У 2022 РОЦІ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ

Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорії слухачів: викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри) / О.В.Маслова, І.П.Гончарова. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО», НАПН України, 2023. – 56 с.

Маслова О.В., Гончарова І.П. Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах професійної освіти: електронний навчальний курс / О.В. Маслова, І.П. Гончарова, Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2023. 120 с.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов, Наталія Торба, Ольга Фархшатова. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 30 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»«УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ  «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ» методичні рекомендації до виконання практичних і самостійної робіт здобувачами вищої освіти іі (магістерського) рівня, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-професійна програма «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»/ Бабченко Н. В., Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2022. 23 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ» (авторський тренінг) для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія» / А.М. Лукіянчук, Біла Церква: БІНПО, 2022. 26с.

Кулішов В.С. «ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 142 с.

«ШКОЛА ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»: ЦИФРОВИЙ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС: В. Сидоренко, А. Єрмоленко, Л. Горошкова / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 114 с

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК “ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: практико-зорієнтований аспект” Шевчук С.С., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 212с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» Шевчук С.С. Біла Церква:  БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 73 с.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК / Івашев Є.В., Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Лукіянчук А.М., Удовик С.І. Біла Церква: БІНПО, 2021. 258с.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗБІРНИК СПЕЦКУРСІВ / Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Сташенко С.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 164 с.

РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ: ЗБІРНИК РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ СПЕЦКУРСІВ / наук. ред., упорядкування А.Б. Єрмоленко, В.С. Кулішов, І.В. Кучерак. Біла Церква: БІНПО, 2021. 300 с.

СПЕЦКУРС «РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» Єрмоленко А.Б.

«РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»: ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Біла Церква, 2021. 48 с.

ЗБІРНИК ТЕЗ “УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР” (Матеріали Регіонального науково-практичного семінару, 2 червня 2022 року, м. Біла Церква)

ЗБІРНИК ТЕЗ “РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПАНДЕМІЇ” (МАТЕРІАЛИ РЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ, 26 травня 2022 року, м. Біла Церква)

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІ «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ» (19 травня 2022 року, м. Біла Церква)

ЗБІРНИК ТЕЗ «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ» (матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 19 травня 2022 року, м. Біла Церква)

ЗБІРНИК ТЕЗ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА РІЗНИМИ МОДЕЛЯМИ І ФОРМАМИ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» (Матеріали Регіонального науково-практичного семінару, 27 травня 2022 року, м. Дніпро)

ЗБІРНИК ТЕЗ «ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗП(ПТ)О» (матеріали Регіонального науково-практичного семінару від 6 жовтня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ “УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ” (матеріали регіонального науково-практичного семінару від 23 вересня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (матеріали Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією, м. Біла Церква, 20 травня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ “СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ” (в рамках ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції від 27 квітня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції від 11 листопада 2020 року) 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ЧАСУ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (22 вересня 2022 року). БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України / упор. А. Єрмоленко, А. Геревенко, Мозгова С.В. Біла Церква, 2022. 330 с.

РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ: збірник електронних навчальних курсів / упорядкування А.Б. Єрмоленко. Біла Церква: БІНПО, 2022. 349 с.

КІБЕРБЕЗПЕКА В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: електронний навчальний курс / І.П. Гончарова, Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2022. 80 с.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: Матеріали Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: (26 жовтня 2022 р.) / Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2022. С.154

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: електронний навчальний курс / В.В. Грядуща, Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 81 с.

Кучерак І.В. “ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ”: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2022

ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: навчально-методичний посібник / Н.Г. Торба. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 200 с.

Маслова О.В. «СУЧАСНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ»: електронний навчальний курс / О.В. Маслова, Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2022. 80 с

ОХОРОНА ПРАЦІ: електронний навчальний курс / В. М. Докторович. – Суми, 2022. – 60 с.

 

 

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial