НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381, 2017–2021 рр.)

Науковий керівник НДР доктор педагогічних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної  освіти ДЗВО «УМО» Вікторія Вікторівна Сидоренко

Науково-дослідна робота за темою «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» виконується у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України із січня 2017 року.

Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для досліджень за тематикою НАПН України

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта.

Проблема дослідження: Розвиток інноваційних процесів у системі професійної освіти і підготовки.

(відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України)

Назва державної цільової програми, завдання програми або пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (для досліджень за державною тематикою)

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381)

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ«УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 0117U002381 за 2020 рік (проміжний)

ЗВІТ ПРО ХІД ТА ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПІДТЕМИ НДР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю