Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ ПП ТА М

08.10. 2023

Герасименко Ю.С. Особливості підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців для повоєнного відновлення України: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 44 с.

Кравченко Г.Ю. Архітектура професійної діяльності: управління змінами: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 48 с.

Кривобок А.С. Гуманізація виховного процесу в закладі професійної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО, 2023. 40 с

Кулішов В.С. Інноваційні технології в роботі педагога закладу професійної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 35 с.

Пахомов І.В. Застосування технологій превентивного виховання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 19 с.

Пахомов І.В. Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 27 с.

Торба Н.Г. Технології запобігання та розв’язання конфліктів учасників освітнього процесу: електронній курс Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 52 с.

Фурс О.Й. Розвиток психічної саморегуляції як чинник успішної навчальної діяльності здобувачів освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО, 2023. 39 с.

Чертов В.І. Основи андрагогіки : електронний навчальний курс.Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 35 с.

Герасименко Ю.С. Сучасні підходи до організації професійної діяльності майстра виробничого навчання: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 59 с.

Горошкова Л.А. Освіта для сталого розвитку: теорія, методологія, практика. Київ: БІНПО, 2022. 102 с.

Кулішов В.С. Проектно-технологічна діяльність в освітньому середовищі закладу професійної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 40 с.

Кулішов В.С. Квест-технології як засіб розвитку фахової компетентності педагога закладу професійної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2023. 30 с.

Кучеренко І.А. Імплементація нової редакції Українського правопису у фаховому спілкуванні педагога ЗП(ПТ)О: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 61 с.

Пахомов І. В. Організація профорієнтаційної роботи в закладі професійної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 26 с.

Пахомов І. В. Соціально-педагогічна робота зі здобувачами освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 20 с.

Торба Н.Г. Психологія особистості: електронній курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 48 с.

Сидоренко В.В. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО, 2023.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial