У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

01.04. 2023

31 березня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Було розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про організацію та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників БІНПО.
  2. Про забезпечення якості підготовки кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.
  3. Про результати громадського обговорення освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  4. Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності в БІНПО. Аналіз ефективності впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
  5. Забезпечення доступу здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників БІНПО до інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів НАПН України.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 12 науково-педагогічних працівників БІНПО, 2 представники Колегії студентського самоврядування, 1 ключовий стейкголдер.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Про забезпечення якості підготовки кваліфікаційних робіт магістрів доповіли Володимир Кулішов, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», Наталія Торба, гарант ОПП «Психологія», Юлія Герасименко, член проєктної групи ОПП «Управління навчальним закладом»  та «Адміністративний менеджмент». Увагу, зокрема, було звернено на проблеми, що виявлені науковими керівниками у процесі підготовки кваліфікаційних робіт, та шляхи їх вирішення.

Володимир Мандрагеля, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор ознайомив присутніх зі здобутками та перспективами розвитку академічної мобільності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників БІНПО. «Стратегія інтернаціоналізації БІНПО на 2021-2025 роки» регулює процеси забезпечення оцінки та розвитку поточного стану міжнародної наукової діяльності БІНПО у сфері наук про освіту, педагогіку і психологію та залучення до неї науково-педагогічних працівників, бакалаврів і магістрів, замовників освітніх послуг і ключових стейкголдерів. Протягом 2022 року науково-педагогічні працівники інституту та здобувачі освіти взяли участь у 36 гостьових лекціях із запрошенням ключових стейкголдерів, усі педагогічні і науково-педагогічні працівники (100%) пройшли міжнародні стажування та підвищення кваліфікації.

Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка, ознайомила членів Ради з якості із результатами громадського обговорення ОПП «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент». До дискусії долучилася Олена Васильєва, ключовий стейкголдер БІНПО, декан факультету міжнародної економіки та туризму НУ «Запорізька політехніка», докторка економічних наук, доцентка, яка озвучила конкретні пропозиції для удосконалення зазначених вище освітніх програм. Олена Олексіївна зокрема звернула увагу присутніх на особливості підготовки фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент в умовах воєнного стану, на найбільш затребувані компетентності та результати навчання для майбутніх керівників у цей час.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила учасників із статистичними даними впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату (програмний продукт Unicheck) та способами підвищення якості наукових робіт здобувачів освіти.

Олена Юденкова, вчена секретарка БІНПО, кандидатка педагогічних наук, ознайомила членів Ради з можливостями доступу здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників БІНПО до інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів НАПН України. Олена Петрівна розкрила потенціал ресурсів цифрової бібліотеки БІНПО та електронної бібліотеки НАПН України.

Щиро дякуємо всім членам Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти БІНПО, представникам Колегії студентського самоврядування, ключовим стейкголдерам за продуктивну роботу та активну співпрацю у вирішення важливих питань!