Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Про хід виконання та проміжні результати НДР у 2021 році

01.03. 2021

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381)

( 2017 – 2021 рр)

Науковий керівник НДР доктор педагогічних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної  освіти ДЗВО «УМО» Вікторія Вікторівна Сидоренко

Науково-дослідна робота за темою «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» виконується у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України із січня 2017 року.

Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для досліджень за тематикою НАПН України

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта.

Проблема дослідження: Розвиток інноваційних процесів у системі професійної освіти і підготовки.

(відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України)

Назва державної цільової програми, завдання програми або пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (для досліджень за державною тематикою)

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Етап наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки і термін виконання

5-й етап – підсумково-узагальнювальний (січень 2021 року – грудень 2021 року)

Практична корисність (практичне використання) результатів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки

Соціальний ефект: результати дослідження спрямовані на модернізацію, компетенізацію та акмеологізацію підготовки педагогів професійної освіти, підвищення якості освіти та освітніх послуг зокрема; збагачення теорії, методики і практики організації підготовки педагога професійної освіти на засадах компетентнісного, андрагогічного, акмеологічного, герменевтичного, діяльнісного тощо підходів та визначенні найбільш оптимальних форм її інституталізації.

Проведене дослідження збагатить теорію та методику професійної освіти, його результати будуть безпосередньо запроваджені у практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, відображені у наукових, методичних виданнях, апробовані на наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів. Окремі аспекти виконання дослідження будуть використані студентами-магістрантами при підготовці кваліфікаційних магістерських робіт.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381)

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ«УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 0117U002381 за 2020 рік (проміжний)

ЗВІТ ПРО ХІД ТА ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПІДТЕМИ НДР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПІДТЕМИ НДР КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ (2021 РІК)

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПІДТЕМИ НДР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (2021 РІК)

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПІДТЕМИ НДР КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  (2021 РІК)

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 0117U002381 за 2021 рік (остаточний)


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial