Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ” (МАГІСТРИ)

18.11. 2021

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ” (МАГІСТРИ)

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

ВІДГУКИ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (набір 2021 року)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (набір 2020 року)

ОГОЛОШЕННЯ. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПІДСУМКИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “ПСИХОЛОГІЯ”

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЗАТРЕБУВАНОСТІ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 ПСИХОЛОГІЯ

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності 053 Соціальні та поведінкові науки ОПП «ПСИХОЛОГІЯ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р.

ПРОГРАМА АТЕСТАЦIЙНОГО ЕКЗАМЕНУ здобувачів вищої освіти

ОПП “ПСИХОЛОГІЯ” ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 053 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОП “ПСИХОЛОГІЯ”


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial