Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

18.11. 2021

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ” 

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

ВІДГУКИ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (набір 2020 року)

ПІДСУМКИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 11 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ОПП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ” ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ на 2021/2022 н.р.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ  «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ” ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial