Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

01.11. 2021

У період з 15 по 22 травня 2023 року відповідно до укладено договору про співробітництво (міжнародну академічну та наукову мобільність) з компанією Sinapse Print Simulators, Франція (провайдером навчання на симуляторах – хмарні технології) здійснено міжнародне стажування (офлайн + онлайн на 180 год.) двох науково-педагогічних працівників БІНПО: Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін, кандидатка педагогічних наук,  та Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.
Завданнями стажування було: зосередити увагу європейських інституцій (бізнесу, наукових установ, неурядових організацій) на об’єднанні навколо питань відновлення якісно нової професійної освіти в Україні; провести порівняльні дослідження щодо пошуку нових шляхів і методів навчання в закладах професійної освіти.
Програма стажування передбачала:
– офлайн-зустріч з представниками Cassovia New Industry Cluster (м. Кошице, Словаччина) – об’єднанням юридичних підприємств, які є представниками державного та приватного секторів. Основною метою діяльності означеного кластера є створення нової, заснованої на знаннях промисловості у регіоні Східної Словаччини з впливом на країну загалом і водночас на регіональну економіку. Cassovia New Industry Cluster є центром передового досвіду у галузі науки і техніки і безпосередньо опікується трансфером технологій в професійну освіту;
– знайомство з особливостями діяльності словацької торгово-промислової палати (Тренчинська Регіональна палата, м.Братислава), а також вивчення досвіду її партнерської діяльності зі Словацьким технологічним університетом у Братиславі;
– робочу зустріч в м. Вюрцбург з керівництвом виробничого підприємства поліграфічного профілю Koenig & Bauer (Німеччина) з метою вивчення методів цифрової трансформації сучасного виробництва, побудови моделі партнерства між виробництвом і школами професійної підготовки фахівців для галузі;
– навчання на потужностях  Sinapse Print Simulators  (м.Париж, Франція). На сьогодні, в Україні, машинне навчання (симулятори) та віртуальні ментори в освіті та виробництві відсутні або їх мало. Під час стажування шукали відповіді на виклики та нові можливості у подоланні розриву в  сучасних навичках за допомогою Sinapse Print Simulators.
Результатом навчання стало укладення угоди про співпрацю БІНПО з Sinapse Print Simulators, у рамках якого передбачено подальшу реалізацію спільних проєктів з відновлення промислового та освітнього сектору України; спільну участь у глобальному конкурсі World Skills Competition of Trade 11 (Технології друку); трансформацію цифрової освіти на базі хмарних технологій.

20 травня 2023 року старша викладачка кафедри Гончарова Ірина Петрівна пройшла міжнародне стажування за темою Management of the transfer of production technologies to education on the example of the countries of the European union. Організатором стажування виступав Sinapse Print Simulators (France). Отримала сертифікат № SPS-23-0503.
Мета стажування вивчення досвіду передачі виробничих технологій до освіти що є надзвичайно важливим аспектом в країнах Європейського Союзу, де все більше акцентується на гармонізації освітніх програм з потребами промисловості. Крім того країни Європейського Союзу визнають значення інтеграції виробничих технологій у освіту для надання студентам практичних навичок та підвищення їх трудової зайнятості в швидкозмінному ринку праці. Ефективне керування передачею виробничих технологій до освіти передбачає тісну співпрацю між освітніми установами, представниками промисловості та політиками з метою визначення відповідних технологій, розробки відповідних навчальних програм та забезпечення безшовного поєднання теоретичних знань з практичними застосуваннями. Країни Європейського Союзу встановили механізми, такі як партнерства між промисловістю та академією, стажування та програми навчання працівників на місцях, щоб сприяти передачі виробничих технологій до освіти, дозволяючи студентам отримати практичний досвід та зменшити розрив між теорією та практикою.

 

26.04 – 05.05.2023 року доктор педагогічних наук Самойленко Олександр Миколайович пройшов онлайн підвищення кваліфікації від Career Hub за темою «Організація роботи кар’єрного центру» від Career Hub на основі інтерактивного посібника “Як створити кар’єрний центр?” Воркшоп «Організація роботи кар’єрного центру» реалізується в межах програми “Мріємо та діємо”, яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з ГО Центром “Розвиток корпоративної Соціальної відповідальності” Партнери: Міністерство освіти і науки України. Центр “Розвиток КСВ” Під час підвищення кваліфікації  опрацював такі модулі: Модуль: визначення потреб молоді Модуль: визначення каналів комунікації з молоддю та розробки контент-плану  Модуль: форми і методи роботи з молоддю  Модуль: визначення ресурсів та ключових стейкхолдерів, побудова партнерства. Отримав сертифікат реєстраційний номер №190 (10 навч./год)

29-30.03.2023 року доцент кафедри Нечипоренко Юрій Леонідович пройшов онлайн стажування European cluster collaboration platform − Європейський онлайн-центр для промислових кластерів (9 годин). Організатором онлайн стажування виступив Kosice Clusters Meet Regions & Matchmaking Event.

Науково-педагогічні працівниці кафедри Гончарова Ірина Петрівна та Маслова оксана Володимирівна 20-27 лютого 2023 пройшли онлайн міжнародне підвищення кваліфікації на тему Informal education in the training of bachelors in the European union countries and Ukraine, питання неформальної освіти в процесі підготовки бакалаврів в Європейському союзі та Україні має великий потенціал для збагачення навчального процесу та підготовки студентів до сучасного світу роботи. Проте, необхідно вирішувати виклики, що виникають при її реалізації, для забезпечення максимального користування цим потенціалом. Учасниці стажування отримали відповідні сертифікати 45/1,5 кредитів ECTS . Організатором стажування виступав Instytut Badawczo-Rozwojowy Lublin (Poland). Мета підвищення кваліфікації розширення горизонтів: неформальна освіта може відігравати важливу роль у розширенні горизонтів здобувачів освіти, що дозволяє здобувати нові знання та навички, які виходять за межі традиційної академічної програми. Це може включати в себе волонтерство, стажування, міжнародні обміни та інші форми позанавчальної діяльності.

 

 

19 лютого 2023 “SELFIE 2022-2023, session 2” саморефлексії SELFIE

Із 30 січня по 06 лютого 2023 року професор кафедри Самойленко Олександр Миколайович пройшов онлайн міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні» та отримала сертифікат об’ємом 45 год. / 1,5 кредита ECTS. Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян». Академічна доброчесність є одним з найважливіших аспектів у підготовці бакалаврів та магістрів як в країнах Європейського Союзу, так і в Україні.

Академічна доброчесність передбачає зобов’язання студентів утримуватися від плагіату, шахрайства та будь-якої іншої форми академічної недоброчесності. У країнах Європейського Союзу висока увага приділяється проблемам академічної доброчесності, і від студентів очікується дотримання стандартів етики у всіх аспектах академічного життя. Україна активно намагається приблизитися до європейських стандартів академічної доброчесності, розвиваючи програми підготовки бакалаврів та магістрів, які залежать від чесності та інтелектуального розвитку студентів. Країни Європейського Союзу та Україна активно співпрацюють у питаннях академічної доброчесності, обмінюючи досвід та впроваджуючи спільні програми, спрямовані на виховання морально-етичних цінностей у студентів.

Із 20 по 27 червня 2022 року 4 науково-педагогічних працівника кафедри пройшли міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України» та отримали відповідні сертифікати об’ємом 45 год. / 1,5 кредита ECTS. Учасники стажування:  доц. Євгеній Івашев, ст. викл. Світлана Сташенко, викл. Світлана Удовик, викл. Марина Князєва.

Мета підвищення кваліфікації: звернути увагу освітян на питання впровадження академічної доброчесності в закладах вищої освіти України та актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці бакалаврів.

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Із 16 по 23 травня 2022 року 5 науково-педагогічних працівників кафедри пройшли міжнародне підвищення кваліфікації з теми: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн-навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle» (м.Люблін) та отримали відповідні сертифікати, об’ємом 45 год. / 1,5 кредита ECTS. Учасники стажування: проф. Олександр Самойленко, доц. Євгеній Івашев, ст. викл. Світлана Сташенко, викл. Світлана Удовик, викл. Марина Князєва.

Мета підвищення кваліфікації з теми: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle» – звернути увагу освітян на питання розвитку критичного, креативного і логічного мислення здобувачів освіти інструментами, доступними кожному педагогу в освітнього процесі.

Організаторами міжнародного стажування виступили Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Із 21.06.2021 по 27.06.2021 року  3 науково-педагогічних працівника кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти пройшли міжнародне стажування «INNOVATIONS IN THE FIELD OF HIGHER, VOCATIONAL AND TECHNICAL AND PROFESSIONAL PREVIOUS EDUCATION INDIGITAL CONDITIONS TRANSFORMATIONS» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія).

Мета міжнародного стажування: 

  • підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва;
  • міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки, залучення до кращих світових освітніх практик;
  • підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами;
  • підвищення конкурентоспроможності студентів, викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці;
  • інтеграція міжнародного/міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої, професійної і фахової передвищої освіти;
  • професійний науковий дискурс.

Із 11.09.2021 по 17.10.2021 року Удовик Світлана  Іванівна, викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти взяла  участь у міжнародному стажуванні «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»

У програмі: європейський досвід розроблення проєктної заявки.

Підтримка: Фундація “Зустріч” (Польща), Ягеллонський Університе (Польща), ГО “Соборність” (Україна), Луганський ІППО (Україна).

01.11.2021 року Грядуща Віра Володимирівна взяла участь у стажуванні за програмою «Research Methods Course» на базі  European Academy of Sciences and Research (Germany , Hamburg). За результатами стажування одержано сертифікат ХІ-12190293846-21.

У період з 15.03.2021 по 08.06.2021 року Грядуща Віра Володимирівна взяла участь у міжнародному стажуванні «EUROPEAN SCIENCE AND INTERNATIONAL COMMUNICATION» (law, economics, psychology, public administration) на базі Uniwersytet Warszawski (Варшава, Польща). За результатами стажування одержано сертифікат тренера PL№9500/18.06.2021.

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Сахно Олександр Володимирович та Денисова Анастасія Володимирівна пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування у м. Пула (Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila University of Pula.

Навряд чи знайдеться хоча б один педагогічний працівник, який би у своїй тривалій практичній діяльності не стикався із такою поведінкою учнів, яка або ускладнювала реалізацію ефективного навчального процесу, або взагалі її унеможливлювала. Попри те, що окреслена проблема існує, вочевидь, стільки ж, скільки існує освіта загалом, її вирішення досі є актуальним завданням і для сучасної освітньої системи. Історичний досвід становлення і розвитку вітчизняної та закордонних освітніх систем переконливо демонструє низьку ефективність (а подекуди і повну неефективність) авторитарних методів взаємодії в системі «викладач-учень», заснованих на системі покарань, пригніченні, залякуванні та заходах примусу. За таких умов особливої актуальності набувають методики роботи із учнями, котрі покликані розвивати внутрішній потенціал підлітків, їхню готовність до самосвідомої правослухняної поведінки.

З метою вивчення найкращого та найпрогресивнішого досвіду роботи із особами, котрі демонструють асоціальну поведінку, доцентом кафедри ТНОП та Д Івашевим Євгенієм Володимировичем було здійснено візити до країн  Західної Європи, корекційні системи яких демонструють найкращі показники у здійсненні соціально-виховної роботи із правопорушниками.

У період з 11 по 14 червня 2018 року Івашевим Євгенієм Володимировичем у складі делегації працівників Міністерства юстиції України було здійснено візит до Норвегії з метою ознайомлення із найпрогресивнішими ефективними практиками корекційної роботи із особами, котрі демонструють асоціальну поведінку. Візит став можливим завдяки NORLAU Probation Project.

У межах реалізації проекту «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні», що фінансується партнерством Європейського Союзу та Ради Європи заради належного врядування, у період з 17 по 22 червня 2018 року було організоване закордонне відрядження делегації Міністерства юстиції України до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (столиця м. Белфаст) та Республіки Ірландія (столиця м. Дублін). До складу делегації увійшов Івашев Євгеній Володимирович.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial