Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

08.01. 2023

Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 № 2145-VIII (редакція від 24.06.2020)

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (редакція від 24.07.2020)

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (редакція від 19.04.2020)

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (редакція від 23.07.2020)

Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997 № 318/97-ВР (редакція від 16.07.2020)

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (редакція від 04.11.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 року № 897 «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (редакція від 23.07.2020)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №541 «Положення про Національний репозитарій академічних текстів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №504 «Про створення Національного репозитарію академічних текстів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1058 «Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» (редакція від 13.07.2012)

Наказ МОН від 23.09.2019 р. №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Наказ МОН від 04.07.2018  № 707 «Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів» 

Наказ МОН від 19.10.2018 р. №1140 «Деякі питання національного репозитарію академічних текстів»

Лист МОН України від 14 травня 2020 № 1/9-249 щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій

 

НОРМАТИВНА БАЗА БІНПО

Кодекс академічної доброчесності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої  освіти

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у БІНПО

Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти БІНПО

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти

Положення про порядок та умови обрання дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти БІНПО

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

Положення про організацію поточного, семестрового контролю, атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання

Положення про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти БІНПО

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи у БІНПО

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у БІНПО

Положення про уповноваженого з захисту прав здобувачів освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Положення про функціонування поштової та електронної “Скриньки довіри” у БІНПО


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial