ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

02.07. 2024

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАМОВНИКИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ,
РОБОТОДАВЦІ І  КЛЮЧОВІ СТЕЙКГОЛДЕРИ!

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
з міжнародною участю

«Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників: технології, методики, перспективний досвід»,

 

яка відбудеться 30 вересня 2024 року о 12.00

на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Мета проведення заходу: обґрунтування сучасних науково-методичних засад розроблення, впровадження та реалізації інноваційних підходів до підготовки кваліфікованих робітників; пріоритетних напрямів розвитку професійної освіти в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови України; науково-методичного супроводу професійної підготовки кваліфікованих фахівців.

Організатори заходу: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Формат заходу: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю.

До участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти, методисти обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, здобувачі вищої освіти, роботодавці та ключові стейкголдери.

Напрями роботи Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: 

 1. Пріоритетні напрями розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України.
 2. Науково-методичний супровід професійної підготовки кваліфікованих фахівців: виклики, тенденції, перспективи.
 3. Освітні тренди і пріоритетні тенденції розвитку фахових навичок кваліфікованих робітників.
 4. Інноваційні підходи до підготовки сучасного фахівця в закладі професійної (професійно-технічної) освіти.
 5. Сучасні технології навчання у професійній (професійно-технічній) освіті в умовах воєнного часу.
 6. Перспективний досвід підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.
 7. Міжнародний досвід і його адаптація у вітчизняну професійну освіту.
 8. Інклюзивна освіта: розробка інклюзивних освітніх програм і методик ЗП(ПТ)О, міжнародний досвід.
 9. Цифрова дидактика як трансформатор освітнього ландшафту.
 10. Професійна орієнтація і працевлаштування – ключовий тренд сучасної професійної освіти

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

 

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю просимо до 27 вересня 2024 року:

 • пройти реєстрацію за покликання: https://forms.gle/BXH8SFzQnqjdL4Kj9
 • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю.

Форма участі ‒ змішана.

Робота Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю передбачає проведення пленарного засідання у змішаному режимі. Захід відбудеться за адресою:  аудиторії 56, вул. Леваневського, 52/4, м. Біла Церква, Київська область.

Для участі в дистанційному форматі приєднатися на пленарне засідання за покликанням:
https://us02web.zoom.us/j/81102396774?pwd=vLyeyzsVsqdOjLC8UW5eM9LckUP9Om.1

Ідентифікатор конференції: 811 0239 6774

Код доступу: 036306

Тези доповідей учасників будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників: технології, методики, перспективний досвід».

Реєстрацією на участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю будуть розміщені в цифровій бібліотеці БІНПО (https://binpo.com.ua/цифрова-бібліотека-бінпо/) та в репозитарії кафедри  методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін  БІНПО в Електронній бібліотеці НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dvemh/).

Учасники Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, які взяли участь у заході з доповідями або надіслали тези до електронного збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів.

Тези, доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: binpomethodica@ukr.net з поміткою «До участі у Всеукраїнській науково-практичній інтерент-конференції» до 27.09.2024 р.

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською та англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший рядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Один пропущений рядок.

Другий рядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи курсивом. Вирівнювання по правому краю. Один пропущений рядок.

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела. Один пропущений рядок.

Список використаних джерел – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

 

Шевченко І.В., канд. пед. наук,     
доцент кафедри методики              
професійної освіти та соціально- 
гуманітарних дисциплін                   
Білоцерківського інституту             
неперервної професійної освіти  
ДЗВО «Університет  менеджменту
освіти» НАПН України                        

 

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

Список використаних джерел (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

 
 

Контактні особи організаційного комітету:

 • Кучеренко Ірина Анатоліївна – завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докт. пед. наук, професорка, тел.: 068-794-85-73;
 • Юденкова Олена Петрівна – канд. пед. наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, тел.: 097-279-71-82;
 • Линчак Оксана Василівна – докт. біол. наук, старший науковий співробітник, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, тел.: 067-317-87-36.

імейл: binpomethodica@ukr.net

Фінансова основа проведення заходу: БЕЗКОШТОВНО