У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

28.06. 2024

 27 червня 20243 року відбулося підсумкове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у першому півріччі 2024 року.

За звітний період (із січня 2024 року по червень 2024 року включно) відбулось 6 засідань Вченої ради.

За планом роботи передбачалось розглянути 24 питання, фактично розглянуто 31 питання.

У засіданні взяли участь 14 членів Вченої ради.

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про освітню, наукову, методичну, організаційну діяльність БІНПО у І півріччі 2024 р.: цільові показники, інновації та перспективи.
  2. Про результати проведення контрольних заходів із здобувачами вищої освіти та результати заліково-екзаменаційних сесій 2023/2024 н.р.
  3. Про ресурси кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України: бази даних та індекси цитування
  4. Про рейтинг науково-педагогічних працівників інституту у І півріччі 2024 р. Рейтинг кафедр. Цільові показники кафедр.
  5. Про результати моніторингу працевлаштування здобувачів освіти і випускників БІНПО.
  6. Про виконання рішень Вченої ради.
  7. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів.

Головною метою роботи Вченої ради БІНПО є забезпечення високого рівня науково-дослідної діяльності, сприяння інноваціям в освітньому процесі та розвиток наукового потенціалу інституту.

Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, виступила з науковою доповіддю: «Стан наукової діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти та заходи щодо її подальшого розвитку». У своїй доповіді Вікторія Вікторівна здійснила системний аналіз результатів роботи над  НДР  БІНПО за темами: «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» та «Кваліфікаційний розрив на ринку праці в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України». Звернула увагу на здобутки та результати роботи кожної кафедри за відповідними підтемами. Директорка наголосила на необхідності активізації розвитку співробітництва із зарубіжними та вітчизняними організаціями, галузевими кластерами, поглибленні зв’язків із зовнішніми стейкголдерами. Виокремила пріоритети на наступний семестр, які сприятимуть подальшому розвитку інституту та забезпечать його конкурентоспроможність у науково-освітньому просторі: підтримка комфортного цифрового освітнього середовища; організація нових культурних та освітніх заходів, спрямованих на розвиток національної свідомості та професійний розвиток; розширення географії партнерських зв’язків та залучення нових партнерів; підтримка мобільності студентів та викладачів через програми обміну та стажування; організація міжнародних наукових та освітніх заходів на базі інституту; упровадження нових освітніх програм, розроблених у співпраці з роботодавцями; активізація участі в міжнародних грантових програмах; розвиток міждисциплінарних досліджень та інноваційних проєктів; залучення студентів до наукової роботи.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення. Під час засідання Вченої ради було розглянуто низку інших питань життєдіяльності інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.

Наприкінці засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, зазначила, що колектив БІНПО, незважаючи на складні умови сьогодення, успішно працює, виконує завдання, пов’язані з освітнім процесом, продовжує розвивати наукову та міжнародну діяльність закладу, здійснює на високому рівні підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!