ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЬ ДО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ!

20.06. 2024

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЬ!
 

  

 

25 червня 2024 року об 11:00 у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України буде проведено регіональний науково-практичний семінар «Педагогічна діяльність в епоху цифрового освітнього середовища: сучасні підходи та інструменти».

Тематичні партнери: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківський області, ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського».

Мета проведення заходу: обмін досвідом щодо педагогічної діяльності та професійного розвитку фахівців в епоху цифрового освітнього середовища; пошук шляхів, сучасних підходів та інструментів для розв’язання актуальних проблем цифровізації освітнього середовища з урахуванням викликів державної освітньої політики, потреб роботодавців і ключових стейкголдерів.

Тематика питань науково-практичного семінару для обговорення:

  • Цифровізація освітнього середовища в закладах професійної (професійно-технічної) освіти як умова забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників;
  • Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • Використання цифрових інструментів і технологій в освітньому процесі;
  • Освітні платформи для навчання та самоосвіти;
  • Упровадження штучного інтелекту в освітній процес сучасного закладу освіти;
  • Інформаційна безпека освітнього середовища закладу освіти;
  • Медіаграмотність учасників освітнього процесу.

Офіційні  мови семінару: українська, англійська.

 

Для реєстрації та участі у регіональному науково-практичному семінарі просимо до 24 червня 2024 року:

  • пройти реєстрацію за покликанням: https://forms.gle/ykDct4FNUcxT1FJ7A
  • надіслати текст доповіді, тези, презентаційні матеріали (за умови виступу) на електронну пошту організаційного комітету за адресою: tnoptad@ukr.net

 

Регіональний науково-практичний семінар відбудеться в режимі онлайн за покликанням:
https://us02web.zoom.us/j/85098591106?pwd=vk5dbI4Y5ENHvvdtMmvTQcwS79kHdI.1

Ідентифікатор конференції: 850 9859 1106
Код доступу: 310949

Підсумки проведення заходу: за результатами семінару учасники отримають сертифікати про участь.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в Е-збірнику матеріалів регіонального науково-практичного семінару (безкоштовно).

Реєстрацією на участь у семінарі автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати до 24.06.2024 на електронну адресу tnoptad@ukr.net з приміткою: «До участі в регіональному науково-практичному семінарі».

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) СЕМІНАРУ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший рядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Один пропущений рядок.

Другий рядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи курсивом. Вирівнювання посередині. Один пропущений рядок.

Далітекст доповіді із посиланнями на використані джерела. Один пропущений рядок.

Список використаних джерел – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

 

Приклад оформлення

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Іванова Т.В., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва»

 

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

Список використаних джерел (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

Відповідальні за підготовку семінару:

Галина КОССОВА-СІЛІНА, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, імейл: siolga13@ukr.net, тел.: 050-774-77-44;
Дар’я ГОЛОВКО, ст. викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, імейл: rinadarina88@gmail.com, тел.: 050-817-0672;
Олена ДІДЕНКО, методистка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській  області, імейл:  pr.nmc@ptukh.org.ua, тел.: 096-087-78-28.