У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

16.06. 2024

 14 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося підсумкове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 11 науково-педагогічних працівників БІНПО, 2 представники Колегії студентського самоврядування.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості БІНПО, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Розглянуто питання порядку денного:

  1. Підсумки атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2023/2024 навчальному році та заходи щодо підвищення результативності.
  2. Забезпечення психологічної і соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у БІНПО. Результати діяльності онлайн-центру психологічної підтримки «ReVita»
  3. Наукова діяльність здобувачів вищої освіти та заходи щодо її активізації.
  4. Підведення підсумків роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО у 2023/2024 н. р.

Про підсумки атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2023/2024 навчальному році доповіла Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО. Увагу було звернено на проблеми, що виникли під час цьогорічної атестації здобувачів вищої освіти, та запропоновано заходи щодо підвищення якості її результатів. Запропоновано доопрацювати науково-методичне забезпечення для підготовки кваліфікаційних робіт та оновити орієнтовну тематику. 

Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, гарант ОПП «Психологія» звернула увагу на визначальну роль онлайн-центру психологічної підтримки «ReVita», що функціонує у БІНПО, поповнення віртуальної рубрики сучасними матеріалами з питань психологічної та соціальної підтримки здобувачів освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Олена Юденкова, вчена секретарка БІНПО, кандидатка педагогічних наук, членкиня проєктної групи ОПП «Педагогіка вищої школи», ознайомила членів Ради з якості з внутрішніми нормативно-правовими документами, що пов’язані з організацією наукової діяльності студентів у БІНПО, зокрема з «Положенням про науково-дослідну роботу студентів у БІНПО». Олена Петрівна зазначила, що упродовж 2023-2024 н.р. у БІНПО було проведено низку заходів для здобувачів вищої освіти щодо реалізації наукового потенціалу. Це, зокрема, участь здобувачів освіти у Всеукраїнському хакатоні «Лабіринти медіаграмотності»; участь у заходах БІНПО, що проводилися в рамках Міжнародних спеціалізованих виставок; участь у ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції та низці регіональних семінарів, що проводить БІНПО; 2 перемоги студентів на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 

Про підсумки роботи Ради з якості у 2023-2024 навчальному році доповіла Оксана Оліферчук, секретарка Ради, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО.

На основі обговорення питань порядку денного члени Ради з якості прийняли низку конструктивних рішень для забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

Щиро дякуємо членам Ради з якості, ключовим стейкголдерам, представникам Колегії студентського самоврядування за плідну роботу та співпрацю у 2023-2024 навчальному році!

Бажаємо продуктивної діяльності Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в новому навчальному році!