ВІТАЄМО СТУДЕНТА БІНПО З ПЕРЕМОГОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

13.06. 2024

Вітаємо Владислава Чертова, здобувача освітнього ступеня «магістр» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, з перемогою в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка».

07 червня 2024 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова конференція Міжнародного конкурсу наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка». Конкурс відбувся за підтримки Міністерства освіти і науки України, під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт проводиться на базі Кременчуцького національного університету восьмий рік поспіль, із 2017-го. Щороку до нього долучається все більше країн-учасниць, захід набуває все більшої ваги у професійному середовищі. У 2022 році Національна комісія України у справах ЮНЕСКО ухвалила рішення надати конкурсу патронат – це свідчить про визнання його значущості на державному рівні.

На розгляд журі Конкурсу було представлено 103 студентські наукові роботи 177 авторів (серед яких 41 – представники іноземних ЗВО), що надійшли з 61 закладу вищої освіти (з них 29 – українських, 32 – іноземних).

Робота Міжнародного конкурсу за спеціальністю 051 «Економіка» проводилася за трьома тематичними напрямками: Економіка та управління національним господарством; Економіка та управління бізнесом; Міжнародна економіка.

У 2024 році в Міжнародному конкурсі наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка» взяли участь представники з 12 країн: Казахстану, Німеччини, Польщі, Чехії, Бельгії, Австрії, Словаччини, Литви, Португалії, Грузії, Норвегії та України.

На підставі результатів подвійного анонімного рецензування та Підсумкового засідання Міжнародного конкурсу наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка» конкурсна комісія визнала переможцем та нагородила дипломом ІІ ступеня Владислава Чертова, здобувача ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України. Тема наукової роботи: «Аналіз нерівноваг на ринку праці в україні: актуальні тенденції та стратегії протидії дисбалансам» («ANALYSIS OF IMBALANCES IN THE LABOR MARKET IN UKRAINE: CURRENT TRENDS AND STRATEGIES FOR COMBATING IMBALANCES»).

Науковий керівник: Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management).

У науковій роботі проведений аналіз динаміки ринку праці, який свідчить про стійку тенденцію до зменшення кількості зайнятого населення. Оцінка структури попиту та пропозиції на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами показує надлишок на ринку праці економічно активного населення, що асоціює себе з такими сферами економіки: сільське господарство, торгівля та ремонт транспортних засобів, державне управління. Результати дослідження показали, що актуальною проблемою національного ринку праці та існуючого дисбалансу між пропозицією робочої сили та попитом на неї є невідповідність обсягів та напрямів професійного навчання потребам ринку праці, недостатній рівень професійної освіти, недосконале державне та регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів, відсутність дієвої взаємодії між стейкголдерами, недостатня мотивація молоді до отримання робітничих професій.

Наукова робота виконана в рамках науково-дослідної роботи БІНПО на тему: «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (РК 0122U202007, 2022-2025)».

Члени журі Конкурсу відзначили надзвичайно високий рівень представлених наукових робіт, актуальність досліджуваної проблематики, значимість отриманих авторами результатів.

Не дивлячись на всі труднощі нашого сьогодення, українська молодь активно долучається до таких масштабних наукових заходів, співпрацює з іноземними колегами, обмінюється досвідом та впевнено крокує до світлого та переможного майбутнього!

Бажаємо Владиславу Чертову та його науковому керівнику Лідії Анатоліївні подальших наукових і професійних звершень.