ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

10.06. 2024

за тиждень пройшли КПК 226 педагогів ЗП(ПТ)О, 7 навчальних груп

 

Із 03 червня по 07 червня 2024 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 226 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської областей.

Організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації завершили 61 слухач (2 навчальні групи) за категорією: «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (61 особа) із 12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Миколаївської області.

Завершили підсумково-рефлексійний етап на курсах підвищення кваліфікації 135 слухачів (4 навчальні групи) за категоріями: «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (73 особи), «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (62 особи) із 23 заклади професійної (професійно-технічної) освіти Одеської області.

07 червня 2024 року завершили навчання працівники Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» за категорією: «Персонал, що залучається до професійного навчання на виробництві. Психолого-педагогічний мінімум» у кількості 30 осіб.

Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були 5 професорів: Ірина Кучеренко, Лідія Мамчур, Юлія Герасименко, Оксана Линчак, Лідія Горошкова; 4 доценти: Наталія Торба, Михайло Жук, Олена Юденкова, Володимир Кулішов; 1 старший викладач: Дар’я Головко; 2 викладачі: Анна Кривобок, Анастасія Костина

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365  відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

04 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації. В якості спікерів до лекції були залучені 7 науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

05 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась онлайн-зустріч Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні й виробничі технології». Оксана Оліферчук, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва, під час зустрічі ознайомила викладачів професійно-теоретичної та майстрів професійно-практичної з банком передового педагогічного досвіду інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (http://surl.li/lylcc). Понад 60 слухачів отримали вичерпні відповіді щодо методичного супроводу сучасного педагога професійної освіти.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів ПК», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими блоками: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ІІІ-го (підсумково-рефлексійного) етапу пройшли «Вихідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету врахувати побажання та зауваги замовників (споживачів) та проаналізувати рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у власних закладах професійної освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!