У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

05.06. 2024

 04 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 60 замовників освітніх послуг із Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської областей.

Спікерами виступили 6 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, розкрив призначення кафедри через її візію: високу корпоративну культуру, імплементацію системи забезпечення якості освіти, актуалізацію науки та безперервний професійний розвиток упродовж життя.  Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошенні щодо приєднання до навчання на  магістерських освітніх програмах БІНПО («Педагогіка вищої школи, «Психологія»), де студенти отримують унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу. Володимир Сергійович зосередив увагу на завданнях освітнього кластеру, які виконує кафедра: професійний розвиток педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, здатних до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя; підвищення ефективності освітнього процесу за різними формами підвищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій; науково-методичний супровід, супервізія безперервного професійного розвитку фахівця на всіх етапах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період;  розширення перспектив міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки, участь у міжнародних стажуваннях та спільних науково-практичних заходах із зарубіжними партнерами БІНПО тощо.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка, розкрила призначення кафедри через забезпечення сучасного рівня освітніх послуг, що надає кафедра на курсах підвищення кваліфікації. Ірина Анатоліївна розкрила візію кафедри через: надання якісних освітніх послуг в умовах воєнного стану, повоєнної відбудови країни з урахуванням технологій дистанційного та змішаного навчання шляхом для безперервного професійного розвитку педагогів ЗП(ПТ)О шляхом формальної та неформальної освіти. Цінності кафедри: сучасність та функціональність; академічна доброчесність; командна робота; оновлення освітніх продуктів у відповідності до нових викликів та нормативних документів; сприяння розвитку закладів професійної освіти.

Галина Коссова-Сіліна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, розкрила призначення кафедри через забезпечення науково-методичного супроводу розвитку цифрової, працеохоронної інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану. Галина Олександрівна зосередила увагу на візії кафедри, що базується на: розвитку цифрової компетентності, соціальної інтеграції і соціальної активності, адаптивного освітнього середовища, безпеки життєдіяльності.

Про роботу відділу сучасних технологій виробництва БІНПО розповіла Оксана Оліферчук, завідувачка відділу. Оксана Михайлівна ознайомила педагогів ЗП(ПТ)О з інформаційно-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», коротко розповіла про банк кращих методичних матеріалів та освітніх практик за понад 120 робітничими професіями, запросила педагогів долучитися до роботи Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди у БІНПО.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг, які сьогодні створені в навчальному відділі Інституту. Марія Олексіївна презентувала місію кафедри: планування, організація, моніторинг якості та освітніх послуг відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг. Зосередила увагу на цінностях навчального відділу: взаємодія для спільного успіху;  партнерство і довіра; творчий потенціал та ефективність;  компетентність; доступність;  відповідальність.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО звернула увагу на таких важливих аспектах трансформації професійної освіти: реалізації державної політики щодо розбудови Національної системи кваліфікацій, підвищенні якості трудового потенціалу та сприяння зайнятості населення; прогнозування потреб ринку праці та створення умов для професійного навчання впродовж життя в Україні;  популяризації кваліфікацій та професій, створенні умов для їх розвитку шляхом налагодження взаємодії з освітніми організаціями, представниками урядових структур, промисловими та іншими організаціями. Олена Петрівна акцентувала увагу на можливості надати ЗП(ПТ)О підтримку щодо розроблення концепції впровадження компетентнісного підходу до навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, представила аспекти наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо впровадження цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності,

Спільними зусиллями забезпечуємо інтеграцію освітнього простору закладів професійної освіти  до європейського освітнього та кваліфікаційного простору!

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!

Здійснюйте свій професійний розвиток  разом із БІНПО!