У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

30.05. 2024

 28 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 80 замовників освітніх послуг із Миколаївської, Полтавської, Харківської, Донецької областей та м. Київ.

Спікерами виступили 7 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Модерувала відкриту лекцію, Вікторія Сидоренко, директорка, докторка педагогічних наук, професорка. У своїй промові Вікторія Вікторівна презентувала освітнє середовище БІНПО, окреслила всі види освітніх послуг,  схарактеризувала створену унікальну атмосферу, яка сприяє розвитку та самореалізації кожного студента та слухача курсів підвищення кваліфікації. Вікторія Вікторівна зосередила увагу на всьому спектрі короткотермінових курсів підвищення кваліфікації в БІНПО, які є важливим інструментом для постійного професійного розвитку педагогічних працівників, забезпечуючи високу якість освіти та відповідність сучасним вимогам. Короткотермінові курси мають гнучкий графік та організовані  онлайн на платформі Microsoft Teams, що дозволяє педагогічним працівникам легко поєднувати їх з основною роботою та особистим життям.

Крім того, в умовах воєнного стану Інститут продовжив розвиватися за перспективними напрямами:

  • аналіз новітніх тенденцій глобального і національного ринку праці та освітніх послуг, попит на компетентності, кваліфікації у сфері вищої і професійної освіти;
  • розроблення дієвої інтегративної багаторівневої педагогічної системи науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців;
  • реалізація компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації в період воєнного стану;
  • реалізація студентського стартап-проєкту «Інформаційний імунітет або безпека в медіа» як елемент повоєнної відбудови України та інші.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, розкрив призначення кафедри через її місію: продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання і викладання; розвиток психологічної та управлінської компетентності фахівця; сприяння цілісному професійному розвитку та становленню особистості. Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошенні щодо приєднання до навчання на магістерських освітніх програмах БІНПО (ОП «Педагогіка вищої школи», «Психологія»), де студенти отримують унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка філологічних наук, професорка розкрила призначення кафедри через забезпечення сучасного рівня освітніх послуг, що надає кафедра на курсах підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, старших майстрів, викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Галина Косово-Сіліна, кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, розкрила призначення кафедри через забезпечення науково-методичного супроводу розвитку цифрової, працеохоронної, інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Про роботу відділу сучасних технологій виробництва БІНПО розповіла Оксана Оліферчук, завідувачка відділу. Оксана Михайлівна ознайомила педагогів ЗП(ПТ)О з інформаційно-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», коротко розповіла про банк кращих методичних матеріалів та освітніх практик за понад 120 робітничими професіями, запросила педагогів долучитися до роботи Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг. Марина Олексіївна презентувала місію кафедри: планування, організація, моніторинг якості та освітніх послуг відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг. Зосередила увагу на цінностях навчального відділу: взаємодія для спільного успіху;  партнерство і довіра; творчий потенціал та ефективність;  компетентність; доступність;  відповідальність.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, звернула увагу на можливості надати ЗП(ПТ)О підтримку щодо розроблення концепції впровадження компетентнісного підходу до навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти. Представила аспекти наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо впровадження цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності, що сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку закладів освіти.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість і спільний шлях до перемоги!