У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

28.05. 2024

 24 і 25 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент»).

 

Захист кваліфікаційних робіт магістрів відбувся у змішаному форматі.

Захист кваліфікаційної роботи – відповідальний етап у процесі здобуття ступеня магістра, що покликаний продемонструвати теоретичні знання та практичні уміння й навички, здатність до самостійного вирішення низки управлінських завдань та вміння організовувати роботу колективу в різних умовах. Кваліфікований менеджер сьогодні – це фахівець, який володіє комплексом знань, навичок та компетенцій, необхідних для ефективного управління організацією, підприємством, установою, закладом освіти в умовах сучасного ринку.

До захисту кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» була затверджена екзаменаційна комісія в складі:

Олена Васильєва – голова комісії, декан факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету «Запорізька політехніка», доктор економічних наук, професор;

Юлія Герасименко – заступник голови комісії, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор економічних наук, доцент;

Вікторія Сидоренко – член комісії, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор;

Лідія Горошкова – член комісії, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор економічних наук, професор;

Аліна Шматок – секретар комісії, методист навчального відділу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Під час захисту магістранти показали достатню теоретичну та практичну підготовку, здатність застосовувати сучасні методи управління, маркетингові стратегії, аналізувати та вирішувати складні проблеми, розробляти та реалізовувати стратегії, керувати проєктами, управляти людськими ресурсами, здійснювати інноваційне управління, комунікувати й працювати в команді, приймати обґрунтовані управлінські рішення тощо.

Високий рівень підготовки магістрантів підтверджується їхньою здатністю ефективно застосовувати отримані знання та навички на практиці, що сприяє успішній професійній діяльності та кар’єрному зростанню.

Голова комісії, Олена Васильєва, зазначила, що магістранти продемонстрували глибоке розуміння та здатність використовувати новітні управлінські підходи; здатність проводити комплексний аналіз бізнес-процесів, ідентифікувати проблеми та розробляти ефективні рішення для їх подолання; показали навички стратегічного планування, включаючи вміння формулювати довгострокові цілі, розробляти стратегії їх досягнення та оцінювати результати.

Після захисту деякі магістри отримали рекомендації для вступу до аспірантури.

Вітаємо здобувачів вищої освіти із успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо їм професійного зростання!