У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

25.05. 2024

 21 і 22 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістра галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітньо-професійної програми «Психологія».

Кваліфікаційна робота – це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується здобувачем вищої освіти за освітнім ступенем магістра. Кваліфікаційна робота є логічно завершеною працею, в якій міститься вирішення конкретного завдання в галузі психології і викладені науково обґрунтовані результати досліджень.

Теми кваліфікаційних робіт обиралися здобувачами освіти самостійно із урахуванням їхніх наукових і професійних інтересів, напрямів науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки, психології та менеджменту, актуальних проблем теорії і практики психології.

Цьогоріч до захисту кваліфікаційних робіт магістра допущено 34 здобувачі вищої освіти ОП «Психологія».

До складу екзаменаційної комісії увійшли:

Олеся Столярчук голова комісії, професор кафедри психології особистості та соціальних практик Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, доцент;

Галина Коссова-Сіліна – заступник голови комісії, доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук;

Вікторія Сидоренко – член комісії, директор БІНПО ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор;

Леся Інжиєвська – член комісії, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук, доцент;

Князєва Марина Олексіївна – секретар комісії, завідувач навчального відділу БІНПО ДЗВО «УМО».

Під час презентації результатів власних досліджень студенти продемонстрували сформовані науково-дослідницькі компетентності. Об’єктом дослідження студентів стали актуальні психологічні проблеми: батьківсько-дитячі взаємини в сучасних сім’ях; розвиток дошкільників у процесі групової діяльності; вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат; розвиток саморегуляції у дітей шкільного віку; формування самооцінки дітей підліткового віку» «синдром професійного вигорання» педагогічних працівників; соціальна компетентність майбутніх педагогів; розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку; девіантна поведінка; вплив агресивності на міжособистісні стосунки тощо.

Голова комісії, Олеся Столярчук, порадила випускникам не зупинятися на досягнутому і в подальшому продовжити глибинне дослідження таких важливих і актуальних тем у межах наукової діяльності.

Дякуємо магістрам та науковим керівникам (професорка Вікторія Сидоренко, професорка Алла Клочко, професорка Олена Ігнатович,  доцентка Леся Інжиєвська, доцентка Наталія Торба, доцент Олег Фурс, доцентка Олена Лещенко) за належну якість робіт та цікавий захист.

Щиро бажаємо нашим магістрам успішної реалізації набутих знань та сформованих під час навчання професійних навичок у житті.

Успіху і наснаги Вам, шановні наші колеги! У добрий шлях!