БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ІV МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНА НАУКА В ПАРАДИГМІ СМИСЛОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ ОСВІТИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

25.05. 2024

 23 травня 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності».

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Державний податковий університет, Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі (республіка Польща), Вища школа економіки (Бидгощ, республіка Польща), Економічний університет у Катовіцах (республіка Польща), Department of Enterprise Management, Загребський університет (Хорватія), Katowice business university (республіка Польща), Faculty of Management, Poland, Opole University Of Technology (республіка Польща), Department of Corporate Management, E-business and Electronic Economy, Сілезький технологічний університет (республіка Польща), Міжнародна академія інформатики (м. Київ, Україна), Хортицька національна академія (м. Запоріжжя, Україна), Національна спілка журналістів України.

Модераторами конференції виступили: Наталія Зикун, д.н.соц.ком., проф., декан факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації Державного податкового університету та Тетяна Гиріна, д.н.соц.ком., проф., завідувач кафедри соціальних комунікацій, словесності та культури Державного податкового університету.

З вітальними промовами до учасників конференції звернулися: Дмитро Серебрянський, к.е.н., доц., в. о. ректора Державного податкового університету; Іренеуш Жуховський, ректор, професор Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі (Польща); Світлана Кашуба, директор Інституту Європейського, декан до справ навчання та міжнародних процесів, професор WSG University (Польща); Іван Шемелинець, к.юр.н., доцент, проректор з навчально-методичної роботи Державного податкового університету; Олександра Смірнова, к.е.н., доцент, проректор з наукової роботи Державного податкового університету; Наталія Зикун, д.н.соц.ком., проф., декан факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації Державного податкового університету.

У роботі конференції взяли участь: Олена Юденкова, к.пед.н., доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (м. Біла Церква, Україна) з науковими розвідками за темою: «Ключові результати пілотного проєкту «Сучасні навички для зростання людського капіталу та ринку праці» (панель 6. Тенденції й тренди підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій);  Ольга Лебідь, ст.викл. кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, студентка магістратури Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, (м. Біла Церква, Україна) з науковими розвідками за темою: «Мовний аспект в роботі медіа: стиль мовлення, збереження ідентичності, загрози в інформаційній діяльності» (Панель 4. Мовний аспект інформаційної діяльності традиційних і новітніх медіа).

Наукова тематика конференції була досить широка, вона включала наступні напрямки: сучасний вимір глобалізаційних перетворень соціальних комунікацій, інформаційна політика та комунікаційні безпека в контексті технологічних інновацій, вплив інформаційної політики держави на розвиток цифрового середовища в сфері медіа, рекламної діяльності та зв’язків з громадськістю, питання культури мови у професійній комунікації, тенденції й тренди підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій, штучний інтелект у медіа-середовищі: виклики, загрози, переваги.

Тема конференції «Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності» виявилась надзвичайно актуальною в сучасних умовах. По-перше, швидкий розвиток цифрових технологій та масової комунікації змінює способи взаємодії між людьми та структурами, що вимагає нових підходів у дослідженні та застосуванні соціокомунікаційних наук. По-друге, глобальні виклики, такі як пандемії, екологічні кризи та соціальна нерівність, а також військові дії на території України потребують ефективної комунікації та обміну інформацією для їх вирішення, представлення медіа образу України за кордоном.  По-третє, зміни в освітніх трендах вимагають адаптації освітніх програм до нових реалій та підготовки фахівців, здатних діяти в умовах постійних трансформацій. По-четверте, професійна діяльність у різних галузях все більше залежить від здатності до ефективної комунікації та розуміння смислових трансформацій. Нарешті, соціокомунікаційна наука допомагає глибше зрозуміти та сприяти конструктивним змінам у суспільстві, що робить її незамінною в сучасному світі.

Науково-практична конференція надала багато корисної та цікавої інформації для науково-педагогічних працівників БІНПО, дозволила їм глибше зрозуміти сутність і роль сучасних медіа.

Щиро дякуємо організаторам та спікерам науково-практичної онлайн-конференції за актуальну тематику заходу, цікаві доповіді, жвавий дискурс та професійну комунікацію!