У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

24.05. 2024

 21 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 80 замовників освітніх послуг із Дніпропетровської, Миколаївської, Харківської та Київської областей.  

Спікерами виступили 5 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Володимир Кулішов – завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, модерував відкриту лекцію. У своїй промові Володимир Сергійович презентував освітнє середовище БІНПО, систему підвищення кваліфікації, окреслив усі види освітніх послуг,  схарактеризував створену унікальну атмосферу, яка сприяє розвитку та самореалізації кожного студента та слухача курсів підвищення кваліфікації. Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошенні вступу на навчання за 3 магістерськими освітніми програмами БІНПО (Педагогіка вищої школи, Психологія, Управління навчальним закладом), де студенти отримують унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу, а саме:

  • освітня програма «Психологія» має широкий спектр застосувань і є важливою для розвитку як індивідуальних, так і суспільних аспектів життя в Україні в умовах як військового стану, так і в період повоєнного відновлення економіки. Студентам цікава освітня програма через здобуття актуальних професійних навичок у сферах: розуміння людської поведінки, підтримки психічного здоров’я, покращення міжособистісних відносин, розвитку ефективних навчальних методів, соціального розвитку та розвитку критичного мислення тощо.
  • освітня програма «Педагогіка вищої школи» є надзвичайно важливою для забезпечення високої якості освіти, розвитку сучасних педагогічних методик і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних відповідати на виклики сучасного світу. Сучасна освіта потребує врахування нових викликів, таких як цифровізація, глобалізація та зміни на ринку праці. Програма «Педагогіка вищої школи» готує викладачів до ефективного реагування на ці виклики, включаючи використання сучасних технологій та підходів; включає розвиток дослідницьких навичок, що є важливим для проведення наукових досліджень і впровадження інновацій у навчальний процес, що сприяє науковому прогресу та розвитку вищої освіти.

Володимир Сергійович розкрив призначення кафедри через її місію – продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання і викладання; розвиток психологічної та управлінської компетентності фахівця; сприяння цілісному професійному розвитку та становленню особистості.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка філологічних наук, професорка розкрила призначення кафедри через забезпечення сучасного рівня освітніх послуг, що надає кафедра на курсах підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, старших майстрів, викладачів закладів професійно-технічної освіти. Ірина Анатоліївна запросила усіх приєднуватися до  аналітичного дослідження у межах виконання теми наукового дослідження «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України», оскільки це дослідження допоможе зрозуміти нові виклики та можливості, сприятиме економічному відновленню, соціальній стабільності та розвитку людського капіталу, а також підтримці ефективних освітніх реформ.

Світлана Швидка, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну розкрила призначення кафедри через забезпечення науково-методичного супроводу розвитку цифрової, працеохоронної інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Про роботу відділу сучасних технологій виробництва БІНПО розповіла Оксана Оліферчук, завідувачка відділу. Оксана Михайлівна ознайомила педагогів ЗП(ПТ)О з інформаційно-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», коротко розповіла про банк кращих методичних матеріалів та освітніх практик за понад 120 робітничими професіями, запросила педагогів долучитися до роботи Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди у БІНПО.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО звернула увагу на можливості надати ЗП(ПТ)О підтримку щодо розроблення концепції впровадження компетентнісного підходу до навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, представила аспекти наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо впровадження цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності, що сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку закладів освіти в цілому, впровадженню інноваційних підходів у освітній процес, а також зосередила увагу на  ширенні в закладах професійної освіти культури академічної доброчесності, яке має свої характеристики, виконавців та відповідальних,  а також конкретну регламентацію та вимоги. Запропонувала конкретну допомогу у цьому напрямку.

Під час відкритої лекції Олена Петрівна зосередила увагу на вагомості підвищення кваліфікації педагогічних працівників в БІНПО, що є важливим з кількох ключових причин, які стосуються як якості освіти, так і професійного розвитку викладачів, а саме: підтримки актуальних знань та навичок, професійного розвитку та кар’єрного зростання, відповідності законодавчим вимогам, розвитку інновацій та творчого потенціалу тощо.

Таким чином, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у БІНПО є критично важливим для підтримки високих стандартів освіти, професійного розвитку викладачів та їхньої здатності адаптуватися до постійних змін у освітньому середовищі та суспільстві в цілому. Це інвестиція у майбутнє як педагогів, так і студентів.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!