ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА ДНІПРОВСЬКИМ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАХОВИМ КОЛЕДЖЕМ

21.05. 2024

  20 травня 2024 року підписано договір про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Дніпровським транспортно-економічним фаховим коледжем («ДТЕФК»).

Договір про співрацю підписано в особі Вікторії Сидоренко, директорки БІНПО, та Вадима Дашка, директора ДТЕФК.

У робочій зустрічі взяли участь: Олена Юденкова, учений секретар БІНПО,кандидатка педагогічних наук; Михайло Ярмошенко, заступник директора з виробничого навчання Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу; Надія Уласевич, заступник директора з навчальної роботи Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу; керівники структурних підрозділів.

Традиційно стратегічним учасником партнерства став також Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій Дніпропетровщини в особі Наталі Ісаєвої, голови кластера.

Метою договору є організація професійного партнерства та співпраці, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу.

Партнери спільно зможуть вирішувати такі завдання:

  • спільна розробка та впровадження нових освітніх програм, курсів та тренінгів, що відповідають вимогам сучасного ринку праці та технологічних змін;
  • системне дослідження вітчизняних і світових проблем фахової передвищої освіти, інших напрямів освітньої діяльності;
  • забезпечення безперервного професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб споживача освітньої послуги;
  • організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації, що може здійснюватися в різних формах (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна тощо) та за різними видами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування);
  • сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання тощо.

У підсумку зустрічі сторони зазначили, що нове партнерство стане умовою для забезпечення гармонійного розвитку не тільки закладів освіти, а й  ринку праці, підвищення продуктивності та підтримки економічного зростання регіону, адаптації випускників до викликів ринку праці.