У БІНПО ВІДБУВСЯ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ІЗ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

19.05. 2024

15 та 16 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся атестаційний екзамен із психології для здобувачів освіти груп ПС-22-11-зМ та ПС-22-12-зМ освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 «Психологія» (заочна форма навчання).

Атестаційний екзамен проходив у змішаному форматі.

Атестаційний екзамен – це надзвичайно важливий момент для магістрів, адже випускники повинні підтвердити рівень здобутих в інституті теоретичних знань, сформованих практичних умінь і навичок.

Цьогоріч проведення атестації відбулося у складі екзаменаційної комісії:

  • СТОЛЯРЧУК Олеся Анатолїівна – голова комісії, професор кафедри психології особистості та соціальних практик Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, доцент;
  • ТОРБА Наталія Григорівна– заступник голови комісії, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук, доцентка
  • СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна – член комісії, директор БІНПО ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор;
  • ФУРС Олег Йосипович– член комісії, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук;
  • КНЯЗЄВА Марина Олексіївна– секретарка комісії, завідувачка навчального відділу БІНПО ДЗВО «УМО».

Під час складання атестаційного екзамену було оцінено теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати здобуті знання у професійній діяльності. Здобувачі освіти показали високий рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності.

Вітаємо 34 магістрів із успішною здачею атестаційного екзамену.

Бажаємо розвитку та успіхів в професійній діяльності. Також бажаємо випускникам вдало використовувати здобуті під час навчання у БІНПО знання, сформовані вміння і навички та постійно розвиватися.