У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

16.05. 2024

 14 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для викладачів та майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 70 замовників освітніх послуг із Волинської, Дніпропетровської областей України.

          Спікерами виступили 6 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко, директорка, докторка педагогічних наук, професорка, у своєму виступі зазначила, що професійний розвиток сучасного фахівця організовано у БІНПО з використанням сучасних технологій формальної, неформальної та інформальної освіти та з урахуванням основних системоутворювальних принципів відкритої освіти. Вікторія Вікторівна акцентувала увагу на тому, що в Інституті вироблена власна модель реалізації змішаного навчання – Self-blend модель, яка ґрунтується на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання й технічних засобів, і в освітньому процесі перевага надається інноваційним технологіям змішаного навчання, колаборативного навчання, інтегрованого навчання, перевернутого класу, сторітелінгу. Освітній процес у БІНПО для здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання, інтернет-ресурсів на ліцензійній освітній платформі Microsoft Teams платформи Office 365. Вікторія Вікторівна підкреслила, що в умовах воєнного стану актуальною у БІНПО є модель змішаного навчання «Персонал, який залучається до навчання на виробництві», що передбачає застосування принципу «точно і вчасно», за яким слухач має володіти тими знаннями і навичками, які вимагаються від нього просто зараз при розв’язуванні практико-орієнтованих завдань та проєктів. Директорка запросила слухачів курсів підвищення кваліфікації вступати у 2024 р. на рейтингові освітні програми: «Психологія» (за ваучером), «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, охарактеризував місію, візію, цінності кафедри, презентував основні завдання освітнього кластеру: професійний розвиток педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, здатних до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя; підвищення ефективності освітнього процесу за різними формами підвищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій; науково-методичний супровід, супервізія безперервного професійного розвитку фахівця на всіх етапах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період; удосконалення наукового і навчально-методичного забезпечення освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Володимир Сергійович зазначив, що кафедра є засновником 2 шкіл-студій і 4 віртуальних рубрик для неформальної освіти та професійного розвитку фахівців. Доповідач ознайомив учасників з особливостями вступної кампанії 2024 року і представив дорожню карту вступника в магістратуру.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка, охарактеризувала діяльність кафедри, яка забезпечує надання якісних освітніх послуг за умови дистанційного та змішаного навчання і відповідно до викликів воєнного стану, запроваджує інноваційні технології в освітній процес. Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання змістових модулів («Дидактика професійної освіти», «Освітні інновації в професійній діяльності викладача. Особливості інклюзивного навчання») і підготували 18 електронних навчальних курсів для забезпечення освітнього процесу. Доповідачка звернула увагу на роботу школи-студії «Мистецтво мовної комунікації» і Школи лідерів професійної освіти. У виступі Ірина Анатоліївна охарактеризувала науково-дослідну роботу кафедри за темою «Науково-методичний супровід розвитку людського капіталу у сфері професійної освіти і навчання для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки».

Галина Коссова-Сіліна, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка педагогічних наук, доцентка,  розкрила призначення кафедри в аспекті її візії (розвиток цифрової компетентності, соціальної інтеграції і соціальної активності, адаптивне освітнє середовище, безпека життєдіяльності) та місії (науково-методичний супровід розвитку цифрової, працеохоронної інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану). Доповідачка презентувала сучасні цільові короткотермінові курси підвищення кваліфікації, які реалізовує кафедра.

Оксана Оліферчук, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО, ознайомила учасників відкритої лекції з навчально-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», який здійснює науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надає методичну, організаційну та дорадницьку допомогу щодо впровадження педагогічних інновацій, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, оволодіння новітніми виробничими технологіями. Доповідачка зазначила, що  до банку даних «Методичної скарбнички» входить більше 1500 новітніх методичних матеріалів та освітніх практик за професіями. Запросила педагогів ЗП(ПТ)О взяти участь у роботі Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди у БІНПО.

Марина Князєва, завідувач навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи і складом структурного підрозділу, головними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг. Марія Олексіївна презентувала місію навчального відділу: планування, організація, моніторинг якості та освітніх послуг відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг. Зазначила, що БІНПО здійснює у 2024 р. підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за різними формами і моделями навчання на базі 17 обласних НМЦ ПТО, НМК у м. Києві, 3 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема м. Вінниця, м. Львів, м. Харків.

          Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за плідну співпрацю, продуктивну професійну комунікацію та партнерство!

Приєднуйтесь до колективу БІНПО, в якому навчання є цікавим і сучасним, практико орієнтованим, інноваційним та ефективним. БІНПО – це місце, де навчання стає витвором мистецтва, а ідеї кожного стають креативною силою освіти!

З БІНПО – до вершин професійного успіху. Підвищуйте свою професійну компетентність, здобувайте вищу освіту разом із БІНПО!