У БІНПО ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН-ЛЕКТОРІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕМАТИЧНИХ ДИСКУСІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ «АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ ДО СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТРЕНДІВ»

14.05. 2024

13 травня 2024 року відбулось заняття відкритого онлайн-лекторію з елементами тематичних дискусій для студентів «Адаптація українських освітніх траєкторій до сучасних освітніх трендів». У центрі обговорення стала проблема «Освітня дидактика у вимірі освіти 4.0, воєнного стану, повоєнної відбудови України».

Спікер – Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

Студентів було ознайомлено з науковими розвідками автора з проблем нового виміру цивілізаційного розвитку 4.0, який запропоновано  Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) в 2016 р.  як тренд «4 промислової революції», в центрі якої стоїть штучний інтелект. Показано динаміку подальшого аналізу: глобалізація 4.0 (2017 р.,), освіта 4.0 (2020, 2022, 2023, 2024 рр.), революція перенавичок (2023-24 рр.).

Окремо показано, які ризики експерти ВЕФ бачать на період до 2026 р. та до 2030р. 

Михайло Жук висловив бачення того як пріоритети освіти 4.0 змінюють зміст дидактики. Це в першу чергу спрямованість на рішення 3 основних задач формування освіти 4.0 (ВЕФ розглядає їх як навички освіти 4.0): уміння вирішувати практичні задачі, ефективна комунікація  (в формі collaborative leaning) та адаптованість (до проблем, ресурсів, практик, спільних рішень). Було показано важливість використання в освітній діяльності нових рамок компетенцій в ЄС на прикладі рамка компетенцій зі сталого розвитку 2022 р. та залучення до процесу реалізації STEM, STEAM,  STREAM проєктів та формування відповідних компетенцій. Наведено приклади інноваційних освітніх практик в ЗП(ПТ)О.

У ході дискусії були порушено проблеми, як розпочати запровадження освіти 4.0 в закладах професійної та професійно технічної освіти та перевести цей процес на рівень дорожніх карт.

Спікером був показаний потенціал використання власних розробок – можливостей використання проблемно-ресурсних та індикативно-технологічного підходів.

Запис заходу можна переглянути на офіційному ютуб-каналі за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=c-UiDxlc444