У БІНПО ВІДБУВСЯ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

28.04. 2024

 26 квітня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний науково-практичний семінар «Психолого-педагогічні чинники формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану» у рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2024».

Організаторами Міжнародної спеціалізованої виставки є Всеукраїнська громадська організація Товариство «Знання» України за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та Держаної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Для освітянської спільноти дана подія – це майданчик для презентацій українських закладів освіти та проведення дистанційних заходів для майбутніх абітурієнтів. Цього року у виставці беруть участь 30 закладів вищої та післядипломної освіти і 49 закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Мета проведення регіонального науково-практичного семінару «Психолого-педагогічні чинники формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану» полягала в обговоренні психолого-педагогічних чинників формування професійної компетентності кваліфікованих робітників, шляхів створення безпечного освітнього середовища в сучасному закладі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану.

Організатори регіонального семінару: кафедра педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Черкаській області.

Участь у заході взяли понад 200 осіб (педагогічні працівники та керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, представники навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти) із 17 областей України: Київської, Миколаївської, Одеської, Донецької, Житомирської, Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Луганської, Запорізької, Хмельницької, Херсонської, Вінницької, Рівненської, Харківської та Закарпатської областей. На пошту організаційного комітету семінару надіслано понад 100 тез доповідей.

Наукова тематика семінару була досить широкою і включала актуальні питання, пов’язані із: психологічним супроводом формування соціально успішної особистості майбутнього кваліфікованого робітника в умовах воєнного стану; педагогічними чинниками розвитку фахових компетентностей кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану; особливостями організації та проведення виховної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; психологічною підтримкою учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану; підвищенням мотивації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти до навчання в умовах воєнного стану; створенням інноваційного освітнього середовища в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Роботу регіонального науково-практичного семінару розпочала Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО,  докторка  педагогічних  наук, професорка. У науковій доповіді Вікторія Вікторівна проаналізувала тенденції на світовому та вітчизняному ринках праці, ознайомила з досвідом БІНПО щодо підготовки здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Особливу увагу Вікторія Сидоренко звернула на психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, роботу шкіл, студій, віртуальних рубрик для роботи із професійним та емоційним вигоранням педагогів, особами, які постраждали внаслідок воєнних дій. Також Вікторія Вікторівна охарактеризувала результати діяльності за темами НДР «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» та «Кваліфікаційний розрив (Skill Gap) на ринку праці України: стан і механізми його подолання». Наукова продукція, підготовлена за цими темами, здобула численні відзнаки та нагороди на Міжнародних виставках.   

Із науковими доповідями виступили 10 спікерів: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, із доповіддю: «Забезпечення набуття педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О soft skills в умовах воєнного стану»; Тетяна Кулик, заступник директора з навчально-виховної роботи Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській області, із доповіддю: «Особливості організації та проведення виховної роботи в Багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області»; Вікторія Крамаренко, методистка Навчально-методичного центру професійної (професійно-технічної освіти) у Черкаській області, із доповіддю: «Створення інноваційного освітнього середовища в закладах професійної (професійно-технічної) освіти як умова забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників»; Лідія Мамчур, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, із доповіддю: «Ціннісно-смисловий компонент комунікативної компетентності педагога професійної освіти в сучасних реаліях»; Альона Завгородня, практичний психолог ДНЗ «Канівське вище професійне училище», із доповіддю: «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни у ДНЗ «Канівське вище професійне училище»; Леся Інжиєвська, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка, із доповіддю: «Ментальне здоровʼя у професійні сфері , як челендж сьогодення під час війни»; Олена Лесик, методистка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області, із доповіддю: «Волонтерство як вагома складова виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти»; Ілля Пахомов, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, із доповіддю: «Формування професійних компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Різьбяр по дереву та бересту» відповідно до вимог ринку праці»; Інна Корінна, соціальний педагог ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей», із доповіддю: «Особливості організації та проведення виховної роботи в ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей»; Олена Савченко, практичний психолог ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей», із доповіддю: «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей».

Регіональний науково-практичний семінар «Психолого-педагогічні чинники формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану» став віртуальним майданчиком для обміну практичним досвідом та цікавих дискусій між науково-педагогічними працівниками, педагогами-практиками, здобувачами освіти і ключовими стейкголдерами.

Запис регіонального науково-практичного семінару «Психолого-педагогічні чинники формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану» можна переглянути на офіційному ютуб-каналі БІНПО за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=7OVKqClr_oc