ЗАПРОШУЄМО НА КОРОТКОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

24.04. 2024

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України

запрошує на короткострокові курси підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб за темою: 

«Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах професійної освіти»

 (Ліцензія від 15.11.2016 р., витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти ЛВ №01395-000242).

 

Обсяг 30 год. (1 кредит ЄКТС). Форма навчання: дистанційна.

Термін навчання: 01.05.2024 по 04.05.2024 р.

Освітній процес організовується за допомогою ліцензійного хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365.

Вартість навчання на курсах становить 350 грн, оприлюднена на офіційному вебсайті БІНПО: http://surl.li/pkhyh.

Реєстрація за покликанням: http://surl.li/plywt

Освітньо-професійна програма оприлюднена на офіційному вебсайті БІНПО та  ЄАС (Єдиній атестаційній системі).

Свідоцтва про підвищення кваліфікації реєструються в ЄАС (Єдиній атестаційній системі).

Запрошуємо до співпраці!