ЗАПРОШУЄМО НА РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

23.04. 2024

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАМОВНИКИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ,
РОБОТОДАВЦІ І КЛЮЧОВІ СТЕЙКГОЛДЕРИ!

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

РЕГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»,

що відбудеться у рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2024»

 

26 квітня 2024 року о 12:00 у рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2024» на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти спільно з НМЦ ПТО у Черкаській області відбудеться регіональний науково-практичний семінар «Психолого-педагогічні чинники формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану».

Мета проведення заходу: обговорення психолого-педагогічних чинників формування професійної компетентності кваліфікованих робітників, шляхів створення безпечного освітнього середовища у сучасному закладі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану.

Організатори заходу: кафедра педагогіки, психології та менеджменту
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Черкаській області.

Формат заходу: регіональний науково-практичний семінар для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Тематика питань науково-практичного семінару, що рекомендуються для обговорення:

  • Психологічний супровід формування соціально успішної особистості майбутнього кваліфікованого робітника в умовах воєнного стану;
  • Педагогічні чинники формування професійних компетентностей кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану;
  • Особливості організації та проведення виховної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
  • Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану;
  • Психолого-педагогічний супровід здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з особливими освітніми потребами;
  • Підвищення мотивації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти до навчання в умовах воєнного стану;
  • Створення інноваційного освітнього середовища в закладах професійної (професійно-технічної) освіти як умова забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників.

Офіційні мови семінару: українська, англійська.

Для реєстрації та участі у регіональному науково-практичному семінарі просимо до 22 квітня 2024 року:

  • пройти реєстрацію за покликанням: https://forms.gle/gyctUc7HBiWNsghu5
  • надіслати текст доповіді, тези, презентаційні матеріали (за умови виступу) на електронну пошту організаційного комітету за адресою pptam2021@gmail.com

Регіональний науково-практичний семінар відбудеться в режимі онлайн за покликанням: https://us02web.zoom.us/j/85815318689?pwd=SDduWFU0M29HZ0RieVV4M3Z0dHFMQT09

Ідентифікатор конференції: 858 1531 8689
Код доступу: 235419

Підсумки проведення заходу: за результатами семінару учасники отримають сертифікати про участь.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в Е-збірнику матеріалів регіонального науково-практичного семінару.

Реєстрацією на участь у семінарі автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати до 22.04.2024 на електронну адресу pptam2021@gmail.com з приміткою: «До участі у регіональному науково-практичному семінарі»

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) СЕМІНАРУ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший рядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Один пропущений рядок.

Другий рядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи курсивом. Вирівнювання посередині. Один пропущений рядок.

Далітекст доповіді із посиланнями на використані джерела. Один пропущений рядок.

Список використаних джерел – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

 

Приклад оформлення

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Ткаченко С.В., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

Список використаних джерел (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

 

Контакти:
Володимир КУЛІШОВ – 099-048-01-02;
Ілля ПАХОМОВ – 099-415-80-40;
Світлана БАБЕНКО – 097-508-16-37.
E-mail: pptam2021@gmail.com