БІНПО ВІТАЄ УЧАСНИКІВ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ І КВАЛІФІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ»

07.04. 2024

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України завершено перший етап пілотного дослідження «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України» у рамках виконання НДР «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (0122U202007, 2022-2025).

У березні 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО провели пілотне дослідження із залученням двох цільових аудиторій – представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та роботодавців, ключових стейкголдерів.

Пілотне дослідження є інструментом для збору об’єктивних даних та отримання зворотного зв’язку від педагогічних працівників закладів професійної освіти та підприємців (безпосередніх учасників ринку праці),  що сприятиме постійному вдосконаленню навчально-виробничого процесу та підвищенню якості освіти.

Пілотне дослідження «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України» передбачало:

  • здійснення оцінки потреб у сучасних технологіях як закладів професійної освіти, так і представників ринку праці. За результатами анкетування буде визначено, які технології є актуальними для українських підприємств вже сьогодні та які з них вони вважають найбільш перспективними для розвитку. Відповідно до цього може плануватися оновлення змісту професійної освіти;
  • аналіз рівня кваліфікації затребуваних фахівців. Результати анкетування дозволять встановити, наскільки випускники закладів професійної освіти володіють необхідними сучасними навичками для роботи з передовими технологіями, а також виявити прогалини в процесі їхньої підготовки. Відповідно до цього будуть оновлені програми змістових модулів на курсах підвищення кваліфікації.
  • визначення напрямів розвитку, потреб закладів професійної освіти та потреб ринку праці у затребуваних фахівцях. На підставі результатів анкетування прогнозується визначити, які саме аспекти та напрями професійної освіти потрібно підсилити або переглянути для підготовки конкурентоспроможних випускників, здатних працювати з передовими технологіями;
  • привернення уваги представників ринку праці і ринку освітніх послуг до проблеми стимулювання трансферу технологій. Результати дослідження можуть стати інструментом для виявлення можливостей та бар’єрів у трансфері технологій до українських підприємств, що дозволить розробити ефективні стратегії співпраці з іноземними партнерами, а також передбачити оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти відповідно до трендів Industrie 4.0.

12 березня 2024 року на базі БІНПО відбувся круглий стіл «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України», де обговорювались актуальні питання в аспекті вивчення новітніх тенденцій на ринку праці та освітніх послуг для прогнозування затребуваних компетентностей. Під час круглого столу було проведено цільове фокус-групове дослідження з означеної проблеми з представниками ринку праці, в якому взяли участь: Андрій Карпенко, директор Громадської спілки «Запорізький кластер «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування», доктор економічних наук, професор, начальник відділу проєктної діяльності, професор кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка»;  Ольга Свердліковська, декан факультету економіко-гуманітарних наук та права Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», професор кафедри технології палива, полімерних та поліграфічних матеріалів, завідувач науково-дослідної лабораторії «Лакофарбових та поліграфічних матеріалів» та «Центру інноваційних витрат поліграфічної галузі», докторка хімічних наук, професорка; Наталя Ісаєва, голова Громадської організації «Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість»; Голда Виноградська, голова Громадської спілки «Національне галузеве партнерство у легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine»; Олена Булах, голова Громадської організації «Асоціація рестораторів та готельєрів м. Дніпро», засновниця проєкту Гастрономічний код нації. Коуч, наставник, ініціатор гастрономічних та кулінарних проєктів, спрямованих на відродження гастрономічної спадщини України, волонтер; Павло Бусол, заступник генерального директора, керівник проєктів Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛОГІКА»; Сергій Кучерявенко, перший віцепрезидент Дніпропетровської торгово-промислової палати.

Пілотне дослідження є важливим кроком для команди БІНПО у напрямі розуміння потреб сучасного ринку праці, визначення стратегій трансформації професійної освіти, яка має відповідати на ці потреби, забезпечити якісний науково-методичний супровів педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Кожен учасник дослідження отримає цифровий бедж для закладу освіти, що буде засвідчувати його внесок в оновлення підходів до професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників за напрямом «Лідер у формуванні професійної експертизи «Сучасні кваліфікаційні навички для зростання людського капіталу». З переліком учасників можна ознайомитися за покликанням: http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2024/04/таблиця-учасників-анкетування-від-

Учасники пілотного дослідження від роботодавців отримають відповідний цифровий бедж «Лідер у формуванні професійної експертизи «Сучасні навички для зростання людського капіталу та ринку праці». Із переліком учасників можна ознайомитися за покликанням: http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2024/04/таблиця-учасників-анкетування-від-

БІНПО щиро дякує усім, хто виявив небайдужість до пілотного дослідження. Сподіваємося, що створені освітні продукти на основі аналітичного дослідження дозволять подолати технологічні й кадрові диспропорції на ринку праці, підвищити імідж закладам професійної освіти в своїх громадах, а випускникам ЗП(ПТ)О отримати сучасні кваліфікаційні навички та доступ до гідних умов праці.

Представники підприємств та ЗП(ПТ)О, які зацікавлені в участі в пілотному анкетуванні, запрошуються до другого етапу цього важливого дослідження, що буде відбуватися в період (квітень – вересень, 2024 року).

Покликання на онлайн-анкету для працівників ЗП(ПТ)О: https://forms.gle/2xYMuRyi6dR2ExAR7

Покликання на онлайн-анкету для роботодавців:

https://forms.gle/G5aFnF9E7AJEemRN8

Бажаємо нових здобутків усім новаторам – учасникам пілотного дослідження!