У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

30.03. 2024

29 березня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 12 науково-педагогічних працівників БІНПО та 2 представники Колегії студентського самоврядування БІНПО.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості БІНПО, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

До порядку денного були включені питання:

  1. Про стан підготовки кваліфікаційних робіт магістрів до захисту за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.
  2. Про стан забезпечення академічної доброчесності у БІНПО.
  3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни.
  4. Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям ОП.
  5. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів.

Володимир Кулішов привітав учасників зібрання та звернув увагу на те, що у БІНПО питанням забезпечення якості підготовки кваліфікаційних робіт магістрів приділяється особлива увага. Так, у 2023 році було оновлено відповідне науково-методичне забезпечення, зокрема, удосконалено «Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт магістра». Систематичною також є робота з пропагування політики академічної доброчесності при підготовці кваліфікаційних робіт: розроблено відповідне нормативне забезпечення, використовуються технічні рішення для перевірки наукових робіт на академічний плагіат. Володимир Сергійович також поінформував присутніх про стан виконання здобувачами освіти другого року навчання кваліфікаційних робіт магістра.

Гаранти ОПП «Психологія» Наталія Торба та ОПП «Управління навчальним закладом» Юлія Герасименко доповіли про ситуацію із підготовкою та написанням кваліфікаційних робіт здобувачами освіти за спеціальностями 053 Психологія та 073 Менеджмент.

Про стан забезпечення академічної доброчесності у БІНПО доповіла вчена секретарка БІНПО Олена Юденкова. Вона повідомила, що у БІНПО функціонує Комісія з питань етики та академічної доброчесності, розроблено Кодекс академічної доброчесності БІНПО. На офіційному сайті БІНПО створено віртуальну рубрику «Академічна доброчесність» для ознайомлення та популяризації серед здобувачів освіти питань, пов’язаних із дотриманням принципів академічної доброчесності у освітній та науковій діяльності.

Результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни представили Юлія Герасименко, гарант ОПП «Управління навчальним закладом», та Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО. Вони презентували дані щодо кількості вакансій на посади керівників різних закладів освіти України, середню заробітну плату фахівців зазначених професій, найбільш актуальні вимоги, що сьогодні висувають роботодавці до керівних кадрів.

Про особливості забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям ОП, доповідали гаранти освітніх програм  Володимир Кулішов (ОПП «Педагогіка вищої школи»), Наталія Торба (ОПП «Психологія»), Юлія Герасименко (ОПП «Управління навчальним закладом»). Вони повідомили, що найбільш затребуваними  soft skills у здобувачів освіти сьогодні виявлено: комунікабельність, лідерство та командна робота, медіаграмотність, креативність, здатність адаптуватися до змін та інші.

Наприкінці засідання відбулося затвердження науково (навчально)-методичних матеріалів, поданих кафедрами БІНПО, про що доповів голова Ради з якості Володимир Кулішов.

Щиро дякуємо членам Ради з якості та представникам студентського самоврядування за конструктивну роботу та професійну комунікацію!