У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

27.03. 2024

 26 березня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 80 замовників освітніх послуг із Дніпропетровської та Київської областей.

Спікерами виступили 6 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко – директорка, докторка педагогічних наук, професорка, модерувала відкриту лекцію. У своїй промові Вікторія Вікторівна акцентувала увагу на топ-трендах БІНПО, схарактеризувала їх значення, оскільки вони відображають сучасні потреби, вимоги і тенденції, впливають на освітній процес та допомагають інституту залишатися актуальним, конкурентоспроможним та готовим до викликів майбутнього. Одним із таких трендів є системний моніторинг якості освітніх послуг, що є важливим для забезпечення високого рівня навчання і надання ефективних освітніх можливостей слухачам курсів підвищення кваліфікації. Вікторія Вікторівна пояснила, що моніторинг допомагає виявляти БІНПО сильні та слабкі сторони освітніх програм та ідентифікувати області для подальшого вдосконалення, впевнитися, що освітні програми відповідають стандартам якості, вимогам ринку праці. У своїй доповіді Вікторія Вікторівна презентувала широкий спектр актуальних авторських курсів та програм, що відповідають вимогам сучасного ринку праці та технологічним тенденціям. Окремо зауважила на особливій увазі до студентства, бо цей тренд в інституті відіграє критично важливу роль у забезпеченні їхнього успіху та розвитку, сприяє їхньому навчальному, особистісному та соціальному розвитку. Вікторія Вікторівна висловила усім слухачам курсів підвищення кваліфікації щиру подяку за співпрацю і спільний внесок у розвиток професійної освіти та запропонувала вступати у 2024 році на рейтингові освітні програми: «Психологія», «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, доцентка, звернула увагу на можливості надати ЗП(ПТ)О підтримку щодо розроблення концепції впровадження компетентнісного підходу до навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, представила аспекти наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О. Зосередила увагу на  поширенні в закладах професійної освіти культури академічної доброчесності. Запропонувала конкретну допомогу у цьому напрямі.

Під час відкритої лекції спікери Володимир Кулішов, Ганна Кравченко, Ірина Кучеренко презентували діяльність трьох кафедр: педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну; методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, розкрив призначення кафедри через її місію: продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання і викладання; розвиток психологічної та управлінської компетентності фахівця; сприяння цілісному професійному розвитку та становленню особистості. Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошенні щодо приєднання до навчання на магістерських освітніх програмах БІНПО («Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом»), де студенти отримають унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка, розкрила призначення кафедри через забезпечення сучасного рівня освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, старших майстрів, викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, докторка педагогічних наук, доцентка, розкрила призначення кафедри через забезпечення науково-методичного супроводу розвитку цифрової, працеохоронної, інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг, які сьогодні створені в навчальному відділі Інституту. Марина Олексіївна презентувала місію відділу: планування, організація, моніторинг якості та освітніх послуг відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг. Зосередила увагу на цінностях кафедри: взаємодія для спільного успіху;  партнерство і довіра; творчий потенціал та ефективність;  компетентність; доступність;  відповідальність.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!

Освітній простір БІНПО стимулює творчий підхід до навчання та сприяє розвитку критичного мислення та інноваційних ідей серед студентської спільноти та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Команда БІНПО працює 24/7 над створенням освітнього  середовища, де кожен суб’єкт освітнього процесу може досягти розкриття власного потенціалу, розвинути свої здібності та здобути не лише знання, а й навички, необхідні для успіху в сучасному світі та світі майбутнього.