ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

26.03. 2024

 25 березня 2024 року підписано угоду про співпрацю між Білоцерківський інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Національним університетом «Запорізька політехніка».

Угоду про співрацю підписано в особі Вікторії Сидоренко, директора БІНПО, та Віктора Грешти, ректора Університету. Угода має стати ключовим кроком у спільному зусиллі обох сторін для сприяння академічному зростанню та інноваційному розвитку в галузі науки, технологій та освіти. Керівники закладів вищої освіти проговорили про широкий спектр спільних ініціатив. Угода передбачає багатосторонню співпрацю, що спрямована насамперед на розвиток людського капіталу. Угода є свідченням того, що обидві сторони прагнуть до співпраці та обміну знаннями для досягнення взаємних цілей у галузі освіти і науки.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, акцентувала увагу на унікальності закладу освіти як визнаного лідера у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, представила шляхи впровадження кластерної (мережевої) моделі безперервного професійного розвитку фахівців шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Вікторія Вікторівна поділилася  оптимістичними очікуваннями від угоди та висловила впевненість у тому, що спільні зусилля обох установ сприятимуть досягненню нових висот у наукових дослідженнях та інноваційному розвитку.

Віктор Грешта, ректор НУ «Запорізька політехніка», висловив упевненість, що основою співпраці стануть не тільки організація спільних конференцій, семінарів та круглих столів для обміну знаннями та досвідом у провідних галузях науки та технологій, а й обмін академічними ресурсами та експертами для сприяння наукових досліджень та розвитку інноваційних проектів.

Під час онлайн-зустрічі відбулося спілкування між командами науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Від Запорізької політехніки з промовами виступили Андрій Іванченко, проректор з науково-педагогічної роботи, соціально-економічного розвитку та молодіжної політики, кандидат наук з державного управління, доцент, Андрій Карпенко, доктор економічних наук, професор, начальник відділу проєктної діяльності, професор кафедри економіки та митної справи.

Про наміри та плани спільних дій від БІНПО доповіли Олена Юденкова, учений секретар, кандидат педагогічних наук, Кулішов Володимир Сергійович, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, Кравченко Ганна Юріївна, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доктор педагогічних наук, доцентка; Кучеренко Ірина Анатоліївна, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка; Марина Князєва, начальник навчального відділу БІНПО.

Науково-педагогічний колектив БІНПО безмежно дякує вельмишановному Віктору Леонідовичу, ректору Запорізької політехніки, та його колегам за довіру і партнерство!