ЗАВЕРШУЄМО НАБІР НА КОРОТКОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КІАЛІФІКАЦІЇ: “ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗП(ПТ)О. ОСНОВИ АНДРАГОГІКИ”

21.03. 2024

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО “УМО” НАПН України завершує набір на короткострокові курси підвищення кваліфікації за темою: «Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О. Основи андрагогіки» (Ліцензія від 15.11.2016 р., витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти ЛВ №01395-000242). 
 
Обсяг 30 год. (1 кредит ЄКТС). Форма навчання: дистанційна.
Термін навчання: 27.03.2024 по 30.03.2024 р.
Курси проходять за кошти фізичних та юридичних осіб.
Освітній процес організовується за допомогою ліцензійного хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365. 
Вартість навчання на курсах становить 350 грн, оприлюднена на офіційному вебсайті БІНПО: http://surl.li/pkhyh.
Реєстрація на короткострокові тематичні курси за покликанням: http://surl.li/plywt
Свідоцтва про підвищення кваліфікації реєструються в ЄАС (Єдиній атестаційній системі).
Запрошуємо до співпраці!