У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

20.03. 2024

19 березня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання і викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 70 замовників освітніх послуг із Київської, Харківської, Вінницької, Кіровоградської  областей та м. Київ.

Спікерами виступили 6 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко – директорка, докторка педагогічних наук, професорка, модерувала відкриту лекцію. У своїй промові Вікторія Вікторівна акцентувала увагу на політиках щодо забезпечення якості освітньої діяльності БІНПО, що грунтується на системі стратегічного планування, моніторингу та самооцінки та реалізується на всіх рівнях структури управління Інститутом. Схарактеризувала інформаційну систему внутрішнього забезпечення якості освіти Інституту, що забезпечує моніторинг якості, оперативний облік процесів та ресурсів, аналітичну обробку, оперативний пошук, передачу та надання необхідної інформації. Інформаційна система створює інформаційний простір, що базується на принципах системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефективності. У БІНПО впроваджено Microsoft Teams (цифровий центр, який поєднує в одному рішенні оптимальні умови для співпраці, контент, завдання та дозволяє керівництву та співробітникам організувати ефективну взаємодію та навчання), які призначені для надання здобувачам вищої освіти, курсів підвищення кваліфікації та викладачам доступу до ресурсів дистанційного навчання: навчально-методичних матеріалів та курсів з дисциплін, які викладаються і Інституті, а також для об’єднання науково-педагогічних працівників, адміністраторів та здобувачів вищої освіти в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персонального навчального середовища.

Окрему увагу Вікторія Вікторівна звернула на навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в БІНПО в умовах війни. Комплексне навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації в БІНПО розроблено з урахуванням соціально-економічних викликів, вимог світового і вітчизняного ринку праці на нові компетентності, кваліфікації та трансформування їх у компетентнісно орієнтовані моделі, освітні програми (зокрема короткострокові) професійної підготовки фахівців, перенавчання і підвищення кваліфікації виробничого персоналу, навчання безробітних громадян.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, звернула увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на необхідності  налагодження взаємодії сфери освіти і праці, що є важливою умовою формування конкурентоспроможного освітнього середовища, здатного не лише забезпечити потреби національної економіки у кваліфікованій робочій силі, але й забезпечити розвиток національного ринку трудових ресурсів в кризових умовах. Прикладом цьому є створення і діяльність галузевих виробничих кластерів. Звернула увагу на можливості надати ЗП(ПТ)О підтримку щодо розроблення концепції впровадження компетентнісного підходу до навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, представила аспекти наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо впровадження цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності.

Під час відкритої лекції спікери Володимир Кулішов, Ганна Кравченко, Ірина Кучеренко, презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, діяльність трьох кафедр: педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну, методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Зауважили на завданнях підвищення кваліфікації педагогічних працівників: підготовка інноваційного педагога відповідно до державної освітньої політики, з урахуванням суспільних викликів, роботодавців та ключових стейкхолдерів, який поєднує у своїй професійній діяльності теоретичну та практичну підготовки, має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні компетентності та готовий конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку праці. Окрему увагу звернули на впровадженні Національної системи кваліфікацій в систему професійної освіти і навчання в Україні.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, розкрив призначення кафедри через її місію: продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання і викладання; розвиток психологічної та управлінської компетентності фахівця; сприяння цілісному професійному розвитку та становленню особистості . Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошенні щодо приєднання до навчання на 3 магістерських освітніх програмах БІНПО (Педагогіка вищої школи, Психологія, Управління навчальним закладом), де студенти отримують унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка філологічних наук, професорка розкрила призначення кафедри через забезпечення сучасного рівня освітніх послуг, що надає кафедра на курсах підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, старших майстрів, викладачів закладів професійно-технічної освіти. Акцентувала увагу на дидактиці  професійної освіти – частині професійної педагогіки, яка розробляє теорію навчання, вивчає сутність освітнього процесу у сучасних закладах професійної освіти, зміст, закономірності й принципи професійної освіти. Запросила до співробітництва.

Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, докторка педагогічних наук, доцентка, розкрила місію кафедри через забезпечення науково-методичного супроводу розвитку цифрової, працеохоронної інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг, які сьогодні створені в навчальному відділі Інституту. Марія Олексіївна презентувала місію кафедри: планування, організація, моніторинг якості та освітніх послуг відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг. Зосередила увагу на цінностях кафедри: • взаємодія для спільного успіху;  партнерство і довіра; творчий потенціал та ефективність;  компетентність; доступність;  відповідальність.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!

Наші пріоритети: перепідготовка та підвищення кваліфікації; консультації з освітніх питань; організація науково-методичних заходів. БІНПО – це гарантія якісної освіти; професійного розвитку; покращення якості освіти в вашому регіоні.

Приєднуйтесь до нас – обирайте майбутнє вже сьогодні!