ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

18.03. 2024

(за тиждень пройшли КПК 186 педагогів ЗП(ПТ)О,
6 навчальних груп, 29 слухачів за категорією:
«Персонал, що залучається до професійного навчання на виробництві», 1 група
)

 

Із 11 березня по 15 березня 2024 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 132 педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Сумської та Полтавської областей.

Організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації завершили 132 слухачі (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (30 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (102 особи) із 36 закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Сумської та Полтавської областей.

2 тиждень навчання за дистанційною формою пройшла навчання група слухачів за категоріями «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» та «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у кількості 37 осіб (Асоціація навчальних закладів, підприємств і організацій житлово-комунального господарства “УКРКОМУНКВАЛІФКАДРИ”).

З 11 березня 2024 року підвищують кваліфікацію працівники Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» за категорією: «Персонал, що залучається до професійного навчання на виробництві. Психолого-педагогічний мінімум» у кількості 29 осіб.

Освітній процес побудований на основі чотирьох модулів: «Психологія професійної діяльності в умовах виробництва», «Професійна (виробнича) педагогіка і педагогіка праці», «Методика професійної підготовки фахівців на підприємстві», «Освітні технології в професійній діяльності сучасного фахівця».

   З 13 березня по 16 березня 2024р. за дистанційною формою підвищення кваліфікації у БІНПО пройшли 17 педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за короткотерміновою програмою «Цифрові інструменти для інтерактивного онлайн-навчання та штучний інтелект в професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О».

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365  відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

13 березня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась онлайн-зустріч Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні й виробничі технології». Оксана Оліферчук, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва, під час зустрічі ознайомила викладачів професійно-теоретичної та майстрів професійно-практичної з банком передового педагогічного досвіду інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (http://surl.li/lylcc). Понад 120 слухачів отримали вичерпні відповіді щодо методичного супроводу сучасного педагога професійної освіти.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів ПК», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими блоками: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Аналіз опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації засвідчив наступне:

– слухачі відчувають потребу у знаннях, уміннях та компетенціях з питань, що стосуються трудових відносин і охорони праці в професійній освіті, педагогічного менеджменту, психології професійної діяльності, інноваційних технологій у закладі професійної освіти, цифровізації освітньої діяльності;

– затребуваним виявлено модуль «Основи андрагогіки (технології навчання дорослих учнів», що на сьогодні введений у навчальні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;

– особливу потребу слухачі курсів підвищення кваліфікації відчувають у знаннях, уміннях і компетенціях з питань цифровізації освітньої діяльності та використання цифрових технологій.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у власних закладах професійної освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!