ВІТАЄМО НАШУ СТУДЕНТКУ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ

07.03. 2024

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України вітає Олександру Філіцьку, студентку 1 курсу ОП «Педагогіка вищої школи», з успішним захистом дисертації на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія».

6 березня 2024 року спеціалізована вчена рада ДФ 27.821.019 Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації Олександри Філіцької на тему: «Добір батьківських форм для створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України» прийняла рішення про присудження їй ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 “Агрономія». Науковий керівник Микола Лозінський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур.

Бажаємо Олександрі Олександрівні подальших наукових звершень і професійних висот