У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

06.03. 2024

 05 березня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 110 замовників освітніх послуг із Житомирської, Закарпатської областей та м. Київ.

Спікерами виступили 7 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко – т директорка, докторка педагогічних наук, професорка, модерувала відкриту лекцію. У своїй промові Вікторія Вікторівна акцентувала увагу на історії розвитку БІНПО, який функціонує з 1979 р та відзначає у 2024 році 45-річчя з дня заснування інституту. Вікторія Вікторівна пояснила, що дата «народження» для кожного закладу освіти має унікальне значення, бо дає розуміння минулого та дозволяє зберігати традиції та спадщину для прийдешніх поколінь. Директорка наголосила, що історія БІНПО містить важливі уроки та досвід, які можна використовувати для вирішення сучасних проблем в кризовий період та при формуванні стратегії розвитку. Кожен, хто знає історію БІНПО і рухається поряд всі ці роки, сприяє його стійкості, визначає його унікальний характер і є партнером, ключовим стейкголдером у системному розвитку освітнього середовища. У зв’язку з цим, Вікторія Вікторівна висловила усім слухачам курсів підвищення кваліфікації щиру подяку за співпрацю і спільний внесок у розвиток професійної освіти.

У своїй доповіді Вікторія Вікторівна  презентувала авторську школу педагогічного коучингу, що  сприяє розвитку професійних та особистісних якостей педагогічних працівників, покращенню якості організації освітнього процеса в ЗП(ПТ)О та створенню позитивного мікроклімату в освітньому середовищі в умовах військового стану. Окрему увагу Вікторія Вікторівна звернула на презентації цифрового програмно-методичного комплексу «Студентський стартап-проєкт «Інформаційний імунітет або безпека в медіа» як елемент повоєнної відбудови України». На широкий загал студенти Інституту у своєму відео-зверненні представили шляхи формування активної громадянської позиції в умовах воєнного стану у формі компетентностей з медіаграмотності, синергії науки, практики, виробництва і бізнесу через розробку та реалізацію соціально-громадянських, медійних, ІТ-проєктів, інтеграцію їх в сучасних цифровий та віртуальний простір.

Оксана Оліферчук, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО розповіла про роботу відділу, ознайомила педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з інформаційно-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», розповіла про банк кращих методичних матеріалів та освітніх практик за понад 120 робітничими професіями, запросила педагогів долучитися до роботи Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди у БІНПО.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, звернула увагу на можливості надати ЗП(ПТ)О підтримку щодо розроблення концепції впровадження компетентнісного підходу до навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, представила аспекти наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо впровадження цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності, що сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку закладів освіти в цілому, впровадженню інноваційних підходів у освітній процес, а також зосередила увагу на  ширенні в закладах професійної освіти культури академічної доброчесності, яке має свої характеристики, виконавців та відповідальних,  а також конкретну регламентацію та вимоги. Запропонувала конкретну допомогу у цьому напрямку.

Під час відкритої лекції спікери Володимир Кулішов, Ганна Кравченко, Ірина Кучеренко презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, діяльність трьох кафедр: педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну, методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, розкрив призначення кафедри через її місію – продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання і викладання; розвиток психологічної та управлінської компетентності фахівця; сприяння цілісному професійному розвитку та становленню особистості . Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошенні щодо приєднання до навчання на 3 магістерських освітніх програмах БІНПО (Педагогіка вищої школи, Психологія, Управління навчальним закладом), де студенти отримують унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка, розкрила призначення кафедри через забезпечення сучасного рівня освітніх послуг, що надає кафедра на курсах підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, старших майстрів, викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, докторка педагогічних наук, доцентка, розкрила призначення кафедри через розвиток цифрової, працеохоронної, інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг, які сьогодні створені в навчальному відділі Інституту. Марія Олексіївна презентувала місію кафедри: планування, організація, моніторинг якості та освітніх послуг відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг. Зосередила увагу на цінностях кафедри: взаємодія для спільного успіху;  партнерство і довіра; творчий потенціал та ефективність;  компетентність; доступність;  відповідальність.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!

Ваш успіх – наш пріоритет: обирайте курси підвищення кваліфікації від БІНПО для розвитку своєї професійної кар’єри!