У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

27.02. 2024

 27 лютого 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 110 замовників освітніх послуг із Житомирської, Чернігівської та Одеської областей.

Спікерами виступили 7 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко – директорка, докторка педагогічних наук, професорка, модерувала відкриту лекцію. У своїй промові Вікторія Вікторівна наголосила, що БІНПО –  є державним закладом вищої освіти зі статусом «переміщеного з району проведення антитерористичної операції», провідним закладом з підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, який працює з 1979 р та відзначає у 2024 році 45-річчя з дня заснування. Ця подія має важливе значення як для самого закладу, так і для його стейкголдерів, всієї освітньої спільноти з  таких причин:

  • ця подія підкреслює довгий шлях та стійку історію Інституту, накопичені традиції та досвід за такий термін стають невід’ємною частиною ідентичності БІНПО;
  • це можливість відзначити досягнення інституту, внесок у розвиток науки, освіти та системи підвищення кваліфікації України, також це важливий момент для визнання та відзначення праці та досягнень колективу;
  • ця подія дозволяє Інституту розкрити свій потенціал, показати свою сучасність та перспективність, а також визначити мету на майбутнє.

Вікторія Вікторівна звернула увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на всіх аспектах науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах воєнного стану за компетенізованими освітньо-професійними програмами БІНПО, що є ключовим елементом забезпечення якісної професійної освіти, сприяючи постійному вдосконаленню педагогічних навичок та підвищенню ефективності освітнього процесу.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, представила аспекти  наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо впровадження цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності, що сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку закладів освіти в цілому, впровадженню інноваційних підходів у освітній процес, а також зосередила увагу на  ширенні в закладах професійної освіти культури академічної доброчесності, яке має свої характеристики, виконавців та відповідальних,  а також конкретну регламентацію та вимоги. Запропонувала конкретну допомогу у цьому напрямку.

Під час відкритої лекції модератори Володимир Кулішов, Ганна Кравченко, Ірина Кучеренко презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, діяльність трьох кафедр: педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну; методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, розкрив призначення кафедри через її місію: продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання і викладання; розвиток психологічної та управлінської компетентності фахівця; сприяння цілісному професійному розвитку та становленню особистості. Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошенні щодо приєднання до навчання на 3 магістерських освітніх програмах БІНПО («Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом»), де студенти отримують унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка філологічних наук, професорка, розкрила призначення кафедри через забезпечення сучасного рівня освітніх послуг, що надає кафедра на курсах підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, старших майстрів, викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доктор педагогічних наук, доцентка, розкрила призначення кафедри через забезпечення науково-методичного супроводу розвитку цифрової, працеохоронної інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг, які сьогодні створені в навчальному відділі Інституту.

Про роботу відділу сучасних технологій виробництва БІНПО розповіла Оксана Оліферчук, завідувачка відділу. Оксана Михайлівна ознайомила педагогів ЗП(ПТ)О з інформаційно-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», коротко розповіла про банк кращих методичних матеріалів та освітніх практик за понад 120 робітничими професіями, запросила педагогів долучитися до роботи Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди у БІНПО.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!

Розвивайте свою професійну кар’єру разом із БІНПО!