БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «ЛІДЕРСТВО І ОБДАРОВАНІСТЬ: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС І ОСВІТНЯ ПРАКТИКА»

19.02. 2024

14-16 лютого 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, а також здобувачі вищої освіти за спеціальностями 053 «Психологія», 011 «Освітні, педагогічні науки» та 073 «Менеджмент» взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика».

Організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України.

У роботі конференції взяли участь: професорка Юлія Герасименко, доцентка Наталія Торба, доцент Олег Фурс, старший викладач Ілля Пахомов, викладач Владислав Чертов.

Мета конференції полягала у обговоренні актуальних наукових і практичних проблем формування та розвитку лідерського потенціалу обдарованої особистості.

Участь у конференції взяли більше 150 осіб: науковці Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, викладачі закладів освіти, представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти, керівники закладів освіти, психологи,
соціальні педагоги, аспіранти й магістранти.

Наукова тематика конференції була досить широка, вона включала наступні секції: «Лідерство й елітарність в умовах війни», «Лідерство природне і виховуване: у чому колізія», «Лідерство істинне і деструктивне: причини, форми, прояви», «Виховання лідерських якостей обдарованих учнів», «Інтелектуальна обдарованість і лідерство», «Олімпіадний і манівський рух у формуванні лідерства».

14 лютого 2024 року відбулося відкриття конференції та пленарне засідання. З вітальними словами до учасників конференції звернулися: Василь Кремень, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, академік та президент Національної академії педагогічних наук України; Станіслав Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного центру «Мала академія наук України»;
Олександр Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України; Микола Слюсаревський, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України; Руслан Малиношевський, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем виховання НАПН України.

Далі відбулося пленарне засідання, на якому було заслухано 26 доповідей, теми яких стосувалися різних аспектів проблеми лідерства, насамперед формування лідерських якостей як здобувачів, так і педагогічних працівників закладів освіти.

15 лютого 2024 року заслуховувалися секційні доповіді. Всього було представлено 20 наукових доповідей, в тому числі доповідь Іллі Пахомова, старшого викладача кафедри педагогіки, психології та менеджменту з теми «Розвиток лідерських якостей здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти під час участі у тренінговій програмі формування моральних цінностей». У своїй доповіді Ілля Володимирович презентував учасникам конференції розроблену ним тренінгову програму «Формування моральних цінностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти», яка може застосовуватися і для лідерів учнівського самоврядування.

У цей же день після заслуховування секційних доповідей учасники конференції змогли відвідати майстер-класи: «Виховуємо лідерські якості змалку», «Трансформаційне лідерство сучасного педагога», «Розвиток міжпредметної компетентності учнів при підготовці до олімпіади з інформаційних технологій» та «Розвиток лідерства та ЕDІ (рівності, різноманітності, інклюзії) через імперсивні арт-практики».    

16 лютого 2024 року науково-практичні заходи продовжилися: учасники конференції мали змогу взяти участь у майстер-класах з тем «Лідерство як фактор розвитку освіти 4.0», «Роль лідерства для дітей дошкільного віку» та «Лідер і лідерство: як підтримати і ресурсувати». Особливу зацікавленість присутніх викликав майстер-клас «Лідерство як фактор розвитку освіти 4.0», який проводив Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

 Також у цей день проводилися онлайн-тренінги з тем: «Особливості комунікації з учнями та ученицями в онлайн-форматі» та «Асертивність як запорука лідерського успіху». Цікавою була фокус група у форматі світового кафе «Формування лідерських якостей здобувачів освіти». Наприкінці відбулася дискусія за проблематикою конференції та підбиття підсумків її роботи.  

Науково-практична конференція надала багато корисної та цікавої інформації для науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, психології та менеджменту, а також для здобувачів вищої освіти, дозволила їм глибше зрозуміти сутність феномену лідерства як для здобувачів, так і для педагогічних працівників закладів освіти.

Щиро дякуємо організаторам конференції та всім спікерам за актуальну інформацію, цікаві й корисні доповіді, майстер-класи та презентації!