У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

15.02. 2024

 13 лютого 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулось засідання Комісії з питань етики та академічної доброчесності у новому календарному році.

Тема засідання: «Етичні аспекти відносин між студентами, слухачами курсів підвищення кваліфікації та викладачами під час дистанційного навчання: повага, чесність і доступність ресурсів».

Модерувала засідання Олена Юденкова, учений секретар БІНПО. Організаційно-технічний супровід забезпечила секретар комісії – Оксана Линчак, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця.

Почесним гостем засідання комісії виступила Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, яка подякувала членам комісії за пропагування академічної доброчесності у БІНПО, що  сприяє ствердженню як у студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації так і викладацького складу етичних цінностей, таких, як чесність, відповідальність і довіра, бо ці якості є важливими для освітнього середовища та професійної діяльності кожного.

З метою дотримання відповідного рівня прозорості діяльності комісії були запрошені: Владислав Чертов, відповідальний за сектор з протидії корупції та дотримання принципів академічної доброчесності колегії студентського самоврядування БІНПО, студент ІI курсу освітнього рівня «магістр» спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи»; зовнішній ключовий стейкголдер (Світлана Масліч, заступник директора з навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»).

Під час засідання було розглянуто питання порядку денного:

  • Підтримка в закладі освіти етичної культури, яка сприяє взаєморозумінню, довірі та успішному проходженню освітнього процесу у дистанційному форматі.
  • Обговорення основних новел Законопроєкту #10392 Про академічну доброчесність.

Засідання відкрила Олена Юденкова, яка привітала учасників, довела до відому порядок денний, представила оновлений склад комісії і зазначила, що політика академічної доброчесності закладу вищої освіти є його ключовим елементом репутації. БІНПО намагається у своїй діяльності підтримувати стандарти академічної чесності, а тому й користується довірою студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та роботодавців.

Члени комісії обговорили комплекс питань з організації дистанційного навчання у БІНПО, що вимагає ефективної комунікації. Обговорення етичних аспектів реалізації освітнього процесу сприяє створенню відкритого простору для спілкування, вирішення конфліктів та уникнення непорозумінь. Доступність до навчальних ресурсів є одним з показників побудови етичного середовища у БІНПО. Загальновідомо, що нерівності в доступі до ресурсів (які можуть виникнути через технічні обмеження, слабке володіння науково-педагогічними працівниками цифровими інструментами чи технологіями взаємодії зі здобувачами освіти в цифровому середовищі  тощо) можуть стати перешкодою для успішного навчання. Обговорення етичних аспектів цього напрямку дозволяє виявити проблеми та спільно шукати рішення, забезпечуючи доступність навчальних ресурсів для всіх учасників освітнього процесу.

Оленою Юденковою для членів комісії було проведено презентацію Законопроєкту #10392, що визначає цінності, основні принципи і правила академічної доброчесності, механізми її формування та забезпечення, види порушень академічної доброчесності та відповідальність за такі порушення. У законопроєкті: фрагментарне регулювання питань академічної доброчесності, що на рівні різних законодавчих актів об’єднується у межах одного закону; заклади освіти, наукові установи отримують чіткий дороговказ стосовно мінімальних вимог для формування простору академічної доброчесності; перелік обов’язкових елементів та перелік тих, хто повинен долучатися до його формування; заклади освіти та наукові установи отримують інструментарій для реагування на порушення академічної доброчесності; наявний перелік порушень академічної доброчесності та конкретизація процедури їх встановлення. Законопроєкт запроваджує в академічну та освітню сфери позитивні європейські практики подолання різних проявів академічної недоброчесності.

Члени комісії долучилися до детального обговорення окремих розділів та статей законопроєкту, щоб врахувати всі зміни законодавчої бази у власній діяльності.

Дякуємо всім членам комісії за продуктивну працю, ідеї та думки, що є невід’ємною частиною нашої спільної місії: сприяти формуванню етичних цінностей серед студентів та підвищенню рівня академічної доброчесності. Разом ми здатні досягти важливих покращень у нашому академічному середовищі. Проте, сьогодні потрібно кожному освітянину пам’ятати, що  дистанційне навчання у такий кризовий для країни час може викликати відчуття відокремлення, включати питання ментального здоров’я. Обговорення етичних аспектів в закладах освіти допомагає створити атмосферу взаємної поваги, підтримки та визнання особистості кожного учасника освітнього процесу.