У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

14.02. 2024

 13 лютого 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 100 замовників освітніх послуг із Полтавської та Київської областей, м. Києва.

Спікерами виступили 7 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

В умовах воєнного стану такі відкриті лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації надзвичайно актуальні, бо мають за мету вивчення та обговорення методів адаптації та стратегій ЗП(ПТ)О в умовах кризового середовища; надання допомоги педагогічним працівникам у подоланні стресу та психологічних труднощів, пов’язаних із воєнним станом; обмін досвідом для ефективного вирішення проблем та взаємопідтримки.

Вікторія Сидоренко – директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, модерувала відкриту лекцію. У своїй промові Вікторія Вікторівна наголосила, що БІНПО – це місце незламності, консолідації та непохитності профтехів України. Вікторія Сидоренко презентувала ефективну модель курсів підвищення кваліфікації, що є максимально компетенізованою, реалізація фокусується на цифровій трансформації БІНПО: цифровому управлінні та цифровому маркетингу; цифровій освіті та науці; розвитку людського капіталу; створенні цифрової екосистеми. Вікторія Вікторівна звернула увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на змістовному наповненні віртуальних рублик та цифрової бібліотеки БІНПО, які можуть слугувати підгрунтям для неформальної освіти та професійного саморозвитку, є ключовим елементом забезпечення якісної професійної освіти та сприяє постійному вдосконаленню навичок  у сфері педагогіки, дидактики, психології та підвищенню ефективності освітнього процесу в цілому.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, представила аспекти  наукової підтримки та методичної допомоги БІНПО педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо впровадження цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності, що сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку закладів освіти в цілому, упровадженню інноваційних підходів в освітній процес. Зосередила увагу на вагомості розширення функцій закладів професійної освіти щодо навчання за мікрокваліфікаціями, що набули поширення в різних секторах економіки та на різних рівнях освіти.

Під час відкритої лекції спікери Володимир Кулішов, Ганна Кравченко, Михайло Жук презентували діяльність трьох кафедр: педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну, методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу слухачів відкритої лекції зосередив на запрошені щодо навчання на 3 магістерських освітніх програмах БІНПО («Педагогіка вищої школи, Психологія, Управління навчальним закладом), де студенти отримують унікальні можливості для глибокого вивчення обраних спеціальностей та розвитку  академічного потенціалу.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг, які сьогодні створені в навчальному відділі Інституту.

Про роботу відділу сучасних технологій виробництва БІНПО розповіла Оксана Оліферчук, завідувачка відділу. Оксана Михайлівна ознайомила педагогів ЗП(ПТ)О з інформаційно-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», коротко розповіла про банк кращих методичних матеріалів та освітніх практик за понад 120 робітничими професіями, запросила педагогів долучитися до роботи Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди у БІНПО.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та  плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!

Розвивайте свою професійну кар’єру разом із БІНПО!